Tài liệu mẫu theo ISO 15378.

Đây là các bộ tài liệu đã được thiết lập thành công tại các đơn vị sản xuất bao bì dược và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tính nhất có văn phòng đặt tại Việt Nam và được Cục Dược Công nhận năng lực cấp giấy chứng nhận.

Các tài liệu này hoàn toàn phù hợp với ISO 15378, hoặc phù hợp với GMP bao bì dược, Dựa trên bộ tài liệu này chúng ta chỉ cần điều chỉnh, cải tiến, bổ sung hoặc lược bỏ theo yêu cầu thực tế với dây chuyền sản xuất của công ty.

Theo Số: 02/2016/TT-BYT, quy định không bắt buộc các đơn vị phải áp dụng GMP bao bì dược mà chuyển sang áp dụng ISO 15378:2015 đối với các công ty sản xuất bao bì dược. D(ối với các đơn vị sản xuất, chế biến dược phẩm khi mua các bao bì dược thì các tổ chức sản xuất bao bì dược bắt buộc phải có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 15378 mới được phép sử dụng các sản phẩm bao bì đó.

Sau đây là danh sách tên các tài liệu liên quan.

SttTên tài liệuSản phẩm liên quanXem DemoTải về
1Danh sách các tài liệu liên quan trong một hệ thốngCắt, chia, In màng nhôm đựng dược phẩmXem ngayDang xem xét!
2Danh mục biểu mẫu liên quan đến một hệ thống tài liệuCắt, chia, in màng nhôm đựng dược phẩmXem ngayDang xem xét!
3Danh sách tài liệu theo iso 15378Thổi, dập chai, nắp và in trên sản phẩm nhựaXem ngayDang xem xét!
4Danh sách biểu mẫu theo iso 15378Thổi, dập chai, nắp và in trên sản phẩm nhựaXem ngayDang xem xét!

 

Leave a Comment