Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC TẬP

THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC TẬP

THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC TẬP

Chúng tôi thiết lập trang thông tin hỗ trợ Quý học viên, Quý khách hàng nhằm nâng cao tri thức trong quá trình học tập và được tư vấn. Trang thông tin hỗ trợ học tập này liệt kế các thông tin dạng văn bản và các bài tập trắc nghiệm được phân chia cụ thể cho từng mức độ và yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý.

THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC TẬP CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

  • Các bài tập trắc nghiệm liên quan đến tiêu chuẩn–>Tìm kiếm

  • Các thông tin dạng văn bản mẫu liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn–Tìm kiếm

  • Nội dung yêu cầu cốt lõi của các tiêu chuẩn, cũng như thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến quản lý–>Tìm kiếm

Nếu quy khách hàng có yêu cầu hãy tìm kiếm trong website hoặc liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!