TÀI LIỆU MẪU ISO QUẢN LÝ

Tài liệu mẫu ISO quản lý: Để đảm bảo hiệu lực hệ thống quản lý trong tổ chức đòi hỏi tổ chức phải thiết lập các thông tin dạng văn bản (tài liệu). Việc thiết lập các thông tin dạng văn bản như: quy trình, thủ tục, quy định,….nhằm mang lại mức độ hiệu lực cho hệ thống quản lý chứ không phải thiết lập một hệ thống thông tin dạng văn bản PHỨC TẠP.

Nhằm đem lại lợi ích trong việc thiết lập tài liệu phù hợp. chúng tôi gỡi ý một số tài liệu mẫu nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quản lý tiên tiến hiện tại (Cung cấp tài liệu mẫu).

Các tài liệu mẫu(Cung cấp tài liệu mẫu):

Các chính sách mẫu, các mục tiêu mẫu, các quy trình mẫu, các thủ tục mẫu và đặc biệt là cả một chuổi các thông tin dạng văn bản cho cả một hệ thống quản lý theo mức độ logic.

Lưu ý: Tài liệu mẫu ISO quản lý bao gồm các tài liệu mẫu chỉ mang tính tham khảo. Như đã nói, để đem lại mức độ hiệu lực cho hệ thống quản lý thì việc triển khai các thông tin dạng văn bản cũng như cách thức triển khai là do chính tổ chức lựa chọn. Do đó các tài liệu trong thư viện này chỉ mang tính tham khảo.

Các tài liệu mẫu chúng tôi cung cấp theo các tiêu chuẩn quản lý bao gồm:

  • Tài liệu mẫu ISO quản lý-cung cấp các thông tin dạng văn bản áp dụng chung cho các tiêu chuẩn quản lý
  • Tài liệu mẫu ISO quản lý cung cấp các thông tin dạng văn bản áp dụng riêng cho từng tiêu chuẩn quản lý

Thông tin dạng văn bản được dùng trong các tiêu chuẩn quản lý phiên bản mới ( sau năm 2015). Các phiên bản trước dùng thuật ngữ tài liệu và hồ sơ.


SttThông tin dạng văn bảnLĩnh vực liên quanThành viênKhách
1Quy trình khắc phục và hành động khắc phục Tất cả lĩnh vựcXem
2
3
4
5
6
7

SttTên tài liệuLĩnh vựcThành viênKhách
1Hoạch định/kế hoạch kiểm soát chất lượngSản phẩm sơn, Sản phẩm nhựa thực phẩm (bình, hộp, chai,...)XemNo

SttThông tin dạng văn bảnLĩnh vực liên quanThành viênKhách
1Quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hôiTất cả lĩnh vực, ISO 9001Xem
2Quy trình đánh giá nhà cung cấpTất cả lĩnh vực theo yêu cầu ISO 9001Xem
3
4
5
6
7

[table “” not found /]
/SỨC KHỎE

[table “” not found /]
/SỨC KHỎE

[table “” not found /]
/SỨC KHỎE

[table “” not found /]
/SỨC KHỎE

Hoặc tìm kiếm thông tin tại đây!

Click vào đây để xem tài liệu mẫu