TƯ VẤN ISO TRỰC TUYẾN

Với sự phát triển như vũ bảo của truyền thông mạng internet, hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Dịch vụ tư vấn trực ISO tuyến của Chúng tôi được thiết kế với các chương trình và phương pháp phù hợp với yêu cầu thực tế cho việc Doanh nghiệp ĐÃ-ĐANG áp dụng các tiêu chuẩn quản lý của tổ chức ISO, như: ISO 9001, ISO 14001. ISO 22000, ISO 45001, ISO 15378, ISO 17025, ISO 13485, HACCP, IATS 16949,…

Phạm vi tư vấn ISO trực tuyến với một số điều khoản của tiêu chuẩn, ví dụ, Điều khoản 7.5/ISO

Chuyên gia của Trung Tâm chúng tôi sẽ áp dụng dịch vụ tư vấn ISO trực tuyến qua các công cụ truyền thông như: Chat, Email, Phone,…

Thời gian có thể thống nhất hoặc đến khi hoàn thành các tài liệu phù hợp với yêu cầu đã đề ra.

Phạm vi tư vấn ISO trực tuyến cả Hệ thống quản lý.

Chúng tôi sẽ Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp với thời lượng 1 ngày, sau đó lập kế hoạch chi tiết cho việc thiết lập các tài liệu, chuẩn mực để áp dụng tiêu chuẩn quản lý.

Tư vấn ISO trực tuyến qua các kênh truyền thông như: Email, Chat, Phone,…

Thời gian để tư vấn ISO trực tuyến phụ thuộc vào sự hợp tác từ hai phía.

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể chọn thêm các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn quản lý, cụ thể như:

  • Mở một lớp đào tạo nhận thức tại doanh nghiệp ( Thời gian thông thường 1-2 ngày).
  • Tư vấn trực tuyến áp dụng qua các phương tiên truyền thông!
  • Mở một lớp đánh giá viên nội bô ( Thời gian thông thường 2-3 ngày)
  • Thực hành đánh giá nội bộ thực tế tại doanh nghiệp (Thời gian phụ thuộc vào phạm vi của tổ chức).

Quý Anh/Chị có yêu cầu tư vấn ISO trực tuyến hoặc quan tâm đến dịch vụ tư vấn ISO trực tuyến của Chúng tôi:

Vui lòng click vào đây! để được giải đáp.