Học QA, QC ở Đâu: Hiện nay, Lĩnh vực công việc liên quan đến QA và QC đang được rất hot tại các doanh nghiệp nước ngoài, như: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc các nước Châu Âu, Châu Mỹ đang hoạt động trên Đất nước Việt Nam.

Rất nhiều học viên đang bị cái tên QA, QC cuốn hút vì yêu cầu tuyển dụng khá cao tại các Doanh nghiệp, Tuy nhiên để hiểu và biết về nó trước khi quyết định tham gia môn học QA, QC này là cần thiết.

Vậy Học QA, QC ở đâu để các bạn bạn có thể nhận biết được QA, QC là gì? Tại Trung Tâm của Viện Chúng tôi, chia sẽ một số trách nhiệm, cuãng như thuật ngữ QA, QC liên quan.

QA- Đảm bảo chất lượng=…..Khẳng định rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện

QC- Kiểm soát chất lượng=…Đảm bảo rằng các yêu cầu chất lượng đã đượ thực hiện

Vậy theo yêu cầu trong quản lý chất lượng QA và QC là hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn tương trợ và hỗ trợ lận nhau.

Vây QA, QC được ra đời dựa vào bối cảnh và tình huống nào?

Chúng ta hãy làm bài tập trắc nghiệm để hiều hơn về nó      Click vào đây

Trong doanh nghiệp, Chức Danh QA, QC cụ thể làm gì? Chúng tôi xim chĩa sẽ sau:

QA, QC chỉ là thuật ngữ vay mượn từ các yêu cầu trong các tiêu chuẩn quản lý được khách hàng, pháp luật quy định doanh nghiệp phải áp dụng. Tuy nhiên công việc hiện tại với chức danh công QA, QC trong Doanh nghiệp là vấn đề khách nhau.

Ví dụ:

  • Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn DÙng KCS, Nhân viên Kiểm Phẩm, Nhân viên chất lượng,…
  • Các doanh nghiệp Châu Á: Nhân viên QC, Nhân viên QA,….
  • Các Doanh nghiệp châu Âu, Châu Mỹ: Nhân viên Quản lý chất lượng-QM, Nhân viên hoạch định chất lượng-QP,….

Học QA, QC ở đâu!

  • Chúng tôi sẽ làm rõ các trách nhiệm liên quan đến chất lượng, cụ thể: QM, QP, QA, QC, và QI,…
  • Các phương pháp kiểm tra chất lượng theo AQL
  • Thiết lập các yêu cầu để trở thành một QA chuyên nghiệp trong tổ chức.

Lưu ý: Hiện nay rất nhiều học viên sau khi tham gia các khóa học QA, QC tại các doang nghiệp, Trung tâm- kết quả khóa học vẫn chưa thể hiện được trọng tâm của QA, QC phải làm gì, Hầu hết là kiến thức quá rộng dẫn đến việc học viên bị hiểu sai và còn mơ hồ đến công việc mình mong muốn, đó là điều nguy hiểm khi tham gia các khóa học.

Học QA, QC ở đâu! Chúng tôi cam kết: Sau khóa học, học viên sẽ có đầy đủ các kiến thức để tự tin trong việc đảm nhiệm ứng cử các chức danh công việc trong các doanh n ghiệp liên quan đến lĩnh vực chất lượng, như QA, QC…

 

Leave a Comment