Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • TRẮC NGHIỆM ISO

TRẮC NGHIỆM ISO

TRẮC NGHIỆM ISO-CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

Trắc nghiệm ISO-các tiêu chuẩn quản lý-Chúng tôi đã, đang và sẽ thiết kế nhiều bài tập trắc nghiệm với các loại hình bài tập khác nhau nhằm mục đích xác định lại mức độ thấu hiểu yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý cũng như kiến thức quản lý trong xu thế hội nhập, Các loại hình trắc nghiệm gồm có:

 TRẮC NGHIỆM MỘT: CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Bài tập đưa ra các thuật ngữ và các ví dụ liên quan đến thuật ngữ đó, Học viên chọn câu định nghĩa nào hoặc thuật ngữ nào là đúng nhất. Nhằm giúp học viên hiểu rõ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến hoạt động hệ thống quản lý, như: Chất lượng, Môi trường, An toàn sức khỏe, An toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…

TRẮC NGHIỆM HAI: XÁC ĐỊNH CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG/SAI

Bài tập có các nội dung câu phát biểu cho trước, Học viên chọn đúng sai và điều khoản tương ứng với câu phát biểu đó của từng tiêu chuẩn quản lý. Nhằm giúp học viên nâng cao tri thức, sự thấu hiểu các yêu cầu của từng tiêu chuẩn mà mình đã nghiên cứu, ví dụ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IATS 16949,…

TRẮC NGHIỆM BA: XÁC ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN TƯƠNG ỨNG

Bài tập đưa ra các tình huống trong thực tế tại Các doanh nghiệp thông qua kinh nghiệm của các Chuyên gia đánh giá (Auditor), Học viên xác định nó thuộc điều khoản nào?. Nhằm giúp học viên xác định rõ và hình thành tư duy trong các hoạt động, công việc của mình liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn, Ví dụ: Khi nói đến năng lực nhân sự thì thuộc yêu cầu điều khoản nào của tiêu chuẩn ISO, Khi nói đến Kiểm tra chất lượng sản phẩm thì liên quan đến yêu cầu nào của tiêu chuẩn ISO, Khi nói đến IT (Công nghệ thông tin) thì thuộc điều khoản nào của tiêu chuẩn ISO,…

TRẮC NGHIỆM BỐN: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÌNH HUỐNG.

Bài tập đưa ra nội dung các tình huống được ghi nhận từ các chuyên gia (Auditor), Học viên sẽ kết luận nội dung trong tình huống là phù hợp, không phù hợp hoặc chưa đủ thông tin để xác định dựa vào yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý. Nhằm nâng cao nghiệp vụ đánh giá nội bộ cũng như đáp ứng các yêu cầu đánh giá nội bộ cũng như bên ngoài của học viên.

VÀ CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM LIÊN QUAN KHÁC, PHÙ HỢP CHO TỪNG KHÓA HỌC ONLINE.

DANH MỤC CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TIỂU LUẬN PHÙ HỢP VỚI MỨC ĐỘ XÁC ĐỊNH TRI THỨC:

  • Danh mục các bài trắc nghiệm của từng tiêu chuẩn–> Click tại đây

  • Hoặc tìm kiếm các bài trắc nghiệm, bài tiểu luận, Hãy click vào đây để làm bài trắc nghiệm