TRẮC NGHIỆM TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ:

Đây là danh mục trắc nghiệm các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn liên quan mà các bạn học qua online, theo từng phần nội dung học, chúng tôi phân ra:

 • Học viên đang tham gia khóa học online (Nhập pass đã cho):

  • Theo từng loại bài tập phù hợp với lớp học.

  • Kết thúc trắc nghiệm có giải thích, gợi ý từng đáp án.

  • Các bài tập nhận định kết luận đánh giá thông qua “TÌNH HUỐNG” cho sẳn có Giảng viên chấm bài, và giải thích.

 • Nếu Quý khách thông qua Website, chưa đăng ký lớp học:

  • Chỉ được làm những bài tập chỉ định

  • Kết thúc trắc nghiệm không  có giải thích và gợi ý đáp án cho từng câu.


TTDạng bài tậpSố câuSố điểmDành cho học viênKhách tham gia
1Chọn câu đúng hoặc sai trong các câu phát biểu5050

Làm bài

Làm bài

2
3
4
5
6
7

ttKhóa họcdạng bài tậpsố câusố điểmDành cho học viênKhách tham gia
1Nhận thứcChọn câu "ĐÚNG" hoặc "SAI"-phần 013535

Làm bài

Làm bài

2Nhận thứcGhi câu đúng nhất với các thuật ngữ và định nghĩa đã cho2020

Làm bài

3Nhận thứcGhi điều khoản tương ứng và ghi đúng/sai với câu phát biểu2020đang cập nhật đáp án

làm bài

4Nhân thứcTrắc nghiệm ISO 9001:2015-ghi các điều khoản liên quan hoặc tương tác với các điều khoản đã choĐang cập nhật
5Nhận thứcTìm điều khoản yêu cầu "DUY TRÌ THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN" và điều khoản "LƯU GIỮ THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN"Đang cập nhật
6Nhận thứcGhi nội dung các tài liệu/hồ sơ phải thiết lập theo từng điều khoản đã choĐang cập nhật
7Đánh giá nội bộĐiền đẩy đủ thông tin theo mẫu để hoàn thành kế hoạch đánh giá nội bộĐáng cập nhật
8Đánh giá nội bộXác định câu phát biểu "SỰ THẬT" hoặc "SUY DIỄN" trong đoạn vănĐang cập nhật
9Đánh giá nội bộLập phiếu đánh giá (Checksheet) theo yêu cầu từng điều khoảnĐang cập nhật
10Đánh giá nội bộTruy xuất thông tin cần tìm kiếm theo yêu cầu từng điều khoảnĐang cập nhật
11Đánh giá nội bộXác định (Phù hợp/không phù hợp/cần truy xuất) theo tình huống được cho.Đang cập nhật
12Đánh giá nội bộXác định tình điều khoản tương ứng với tình huống được choĐang cập nhật
13Đánh giá nội bộGhi nhận sự không phù hợp theo tình huống được choĐang cập nhật
14Đánh giá nội bộghi nhận kết quả đánh giá (Phù hợp, không phù hợp, góp ý) theo tình huống được choĐang cập nhật

ttdạng bài tậpsố câusố điểmDành cho học viênKhách tham gia
1
2
3
4
5
6
7
8

TTDẠNG BÀI TẬPsố câusố điểmhọc viênkhách

TTdang bài tậpsố câusố điểmhọc viênkhách

ttdạng bài tậpsố câusố điểmhọc viênkhách

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.