TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015!-Hãy check để có định hướng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn quản lý tiên tiến được đông đảo các doanh nghiệp, khách hàng trên thế giới thừa nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được tổ chức ISO phát hành vào tháng 09/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đang được áp dụng. Thời hạn để chuyển đổi từ ISO 2008 sang ISO 2015 là ngay tháng 9/2015 và hạn chót bắt buộc phải chuyển đổi là tháng 9/2018.

Để thực hiện được trắc nghiệm ISO 9001:2015, Anh/Chị Vui lòng có nội dung các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bên cạnh hoặc có thể mở trong trang này tại mục TIÊU CHUẨN và THUẬT NGỮ để làm bài.

Bài tập trắc nghiệm ISO 9001 này tập trung vào việc xác định ĐÚNG/SAI theo từng câu phát biểu. Đúng là những câu hoàn toàn chính xác với nội dung từng điều khoản tương ứng. Sai là những câu phát biểu còn mang tính mơ hồ hoặc hoàn toàn suy diễn với yêu cầu tiêu chuẩn.

Sau khi hoàn tất bài tập,  Các Anh/Chị sẽ xem được kết quả điểm số ( tối đa 50 điễm) và Các đáp án hoặc gợi ý câu đúng. Nếu chúng ta chọn câu sai.

Bài tập trắc nghiệm ISO 9001: 2015 dành cho các học viên tham gia các khóa học do Trung Tâm hoặc Viện INTIC thực hiện đào tạo Online hoặc tại lớp.

DEMO TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015


TTNỘI DUNGPHƯƠNG PHÁPTÔI LÀ HỌC VIÊNTÔI LÀ KHÁCH
1Xác định thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chất lượngChọn câu đúng nhất trong các câu a, b, c, d, e
2Xác định câu phát biểu đúng, câu phát biểu saiCho ĐÚNG/SAI theo câu phát biểu được cho
LÀM BÀI
3Xác định đúng điều khoản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001Tìm điều khoản liên quan của ISO 9001 so với câu phát biểu
4Nhận thức chung về yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015Chọn đáp án phù hợp với câu phát biểu được choLàm bài
5Xác định tình huống ứng với điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015Đọc tình huống và ghi nhận điều khoản tương ứng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (dành cho ĐGVNB)Làm bài
6Xác định mức độ phù hợp với tình huốngCác tình huống được đưa ra, Trách nhiệm học viên sẽ phải xác định mức phù hợp, không phù hợp hoặc cần truy xuất so với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015Làm bài

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.