Trắc nghiệm QA, QC:

Hiện nay có rất nhiều các thông tin từ các doanh nghiệp có yêu cầu Tìm ứng viên cho chức danh QA, QC qua báo chí, internet và các trang mạng tuyển dụng, Tuy nhiên gần 90% các bạn mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường và ngay cả những người đã từng được gọi là nhân viên QA, hoặc nhân viên QC, nhưng vẫn chưa hiểu đầy đủ QA, QC.  Chúng tôi đưa ra bài test này.

Nhằm cũng cố tri thức đã nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian qua. Bài tập này nhằm hỗ trợ các Bạn soát xét lại kiến thức liên quan đến nhận thức QA, QC, hãy làm trắc nghiệm QA, QC sau:

Bài tập trắc nghiệm nhận thức QA, QC phần đúng sai này nhằm cũng có kiến thức khái quát liên quan đến các thuật ngữ, trách nhiệm của các chức danh liên quan đến chất lượng cũng như các thông tin liên quan đến thuật ngữ đảm bảo chất lượng(QA) và kiểm soát chất lượng(QC).

Trong bài tập trách nghiệp QA và QC này, Chúng tôi có đề xuất đáp án sau khi các Bạn làm xong. Những Đáp án được nêu ra chỉ khi các bạn làm xong bài.

Lưu ý:

Kiểm soát chất lượng là: …Khẳng định rằng các yêu cầu chất lượng đã được thực hiện

Đảm bảo chất lượng:…..Đảm bảo mang lại lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện

DEMO TRẮC NGHIỆM QA, QC


LÀM BÀI CHÍNH THỨC TẠI ĐÂY 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.