Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • TRẮC NGHIỆM

Thuât ngữ và định nghĩa 9k-Nâng cao

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CHẤT LƯỢNG-NÂNG CAO PHẦN 01: Đang tải… PHẦN 02:  

TRẮC NGHIỆM ISO 9001-2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015 Nói về tiêu chuẩn ISO 9001 hầu hết, 90% doanh nghiệp Việt Nam đều đã và đang áp dụng. Mặt khác ISO 9001 là tiêu chuẩn du nhập vào Việt Nam sớm nhất, khoảng những năm 1996, và áp dụng rộng rãi vào những năm 1999 đến 2005. Tuy nhiên, Rất […]

Trắc nghiệm nhận thức ISO 22000:2018-Câu phát biểu

TRẮC NGHIỆM NHẬN THỨC ISO 22000:2018-CÂU PHÁT BIỂU Bài tập này có hai phần, phần một (01) dành cho khách và phần hai (02) dành cho học viên đã và đang đăng ký khóa học: PHẦN 01 Đang tải… PHẦN 02 Đang tải…

Trắc nghiệm ISO 22000:2018

TRẮC NGHIỆM ISO 22000:2018 Việc bổ sung tri thức liên quan đến quản lý trong lĩnh vực thực phẩm, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là phiên bản gần như hoàn thiện, và đã được các hiệp hội, tổ chức trên toàn thế giới công nhận là một hệ thống đảm bảo độ tin cậy cho hoạt […]

Bảo vệ: Trắc nghiệm ISO 9001-DS

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Trắc nghiệm QA-QC-DS

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

list bài tập trắc nghiệm iso

LIST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ISO NHẬN THỨC List bài tập trắc nghiệm ISO liệt kê các loại bài tập ở mức độ nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn quản lý liên quan đến tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn tương đương, được chúng tôi thiết kế và soạn thảo. Các bài tập trắc nghiệm […]