TRẮC NGHIỆM ISO 9001-2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015 Nói về tiêu chuẩn ISO 9001 hầu hết, 90% doanh nghiệp Việt Nam đều đã và đang áp dụng. Mặt khác ISO 9001 là tiêu chuẩn du nhập vào Việt Nam sớm nhất, khoảng những năm 1996, và áp dụng rộng rãi vào những năm 1999 đến 2005. Tuy nhiên, Rất…

Continue Reading

Trắc nghiệm ISO 22000:2018

TRẮC NGHIỆM ISO 22000:2018 Việc bổ sung tri thức liên quan đến quản lý trong lĩnh vực thực phẩm, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là phiên bản gần như hoàn thiện, và đã được các hiệp hội, tổ chức trên toàn thế giới công nhận là một hệ thống đảm bảo độ tin cậy cho hoạt…

Continue Reading

list bài tập trắc nghiệm iso

LIST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ISO NHẬN THỨC List bài tập trắc nghiệm ISO liệt kê các loại bài tập ở mức độ nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn quản lý liên quan đến tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn tương đương, được chúng tôi thiết kế và soạn thảo. Các bài tập trắc nghiệm…

Continue Reading