LIST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ISO NHẬN THỨC

List bài tập trắc nghiệm ISO liệt kê các loại bài tập ở mức độ nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn quản lý liên quan đến tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn tương đương, được chúng tôi thiết kế và soạn thảo.

Các bài tập trắc nghiệm này sau khi hoàn tất đều có kết quả “ĐÚNG” hoặc “SAI”, tuy nhiên:

  • Đối với khách chưa đăng ký lớp học: Không có giải thích rõ ‘ĐÚNG” hoặc “SAI”

  • Đối với học viên đã đăng ký lớp học: ” GIẢI THÍCH RÕ” từng đáp án “ VÌ SAO ĐÚNG” hoặc ” VÌ SAO SAI, SAI CHỔ NÀO, SAI NHƯ THẾ NÀO”


[table id=3 /]

Trả lời