TRẮC NGHIỆM ISO 22000:2018

Việc bổ sung tri thức liên quan đến quản lý trong lĩnh vực thực phẩm, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là phiên bản gần như hoàn thiện, và đã được các hiệp hội, tổ chức trên toàn thế giới công nhận là một hệ thống đảm bảo độ tin cậy cho hoạt động sản xuất/chế biến sản phẩm thực phẩm đạt được mực độ chấp nhận trong niềm tin về an toàn thực phẩm, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018, được công nhận theo yêu cầu FSSC 22000 tương đương càc tiêu chuẩn BRC, IFS, SQS, GlobalGAP.

Dù các Anh/Chị học nơi đâu, Với chúng tôi, điều mong muốn là góp phần đưa một số câu trắc nghiệm ISO 22000:2018 để Anh/Chị kiểm tra lại tri thức của mình, nhằm hoàn thiện hơn trong việc bổ sung, cập nhật tri thức liên quan đến yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Các bài tập được chúng tôi cập nhật liên tục, từ nhận thức đến nâng cao. Trong mội file bài tập, chúng tôi phân ra hai phần:

Phần một: Sau khi làm bài tập, người làm chỉ thấy được đáp án Sai

Phần hai: Sau khi làm bài tập sẽ có phần giải thích đáp án tại sao đúng, tại sao sai.

Hãy chọn bài tập trắc nghiệm và chúng Anh/Chị làm bài đạt hiệu quả!

[table id=4 /]

Trả lời