Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • TRẮC NGHIỆM ISO 9001-2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001-2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

Nói về tiêu chuẩn ISO 9001 hầu hết, 90% doanh nghiệp Việt Nam đều đã và đang áp dụng. Mặt khác ISO 9001 là tiêu chuẩn du nhập vào Việt Nam sớm nhất, khoảng những năm 1996, và áp dụng rộng rãi vào những năm 1999 đến 2005.

Tuy nhiên, Rất rất nhiều Anh/Chị, Cô, Chú, Bác còn hạn chế trong việc tiếp cận tri thức đối với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Chúng tôi xin nêu trong mục này một số bài tập trắc nghiệm ISO 9001:2015 từ nhận thức cơ bản đến nâng cao ( Được cập nhật liên tục) nhằm giúp Anh/chị củng cố tri thức liên quan đến tiêu chuẩn ISO 9001. Trong phần bài tập trắc nghiệm, Chúng tôi phân ra 2 phần;

Phần 01: Không có giải thích kết quả bài làm, chỉ có phần Sai, Đúng.

Phần 02: Có giải thích kết quả tại sao sai, tại sao đúng.


ttTên bài tập trắc nghiệmMục đích bài tậpLàm bài
1Thuật ngữ và định nghĩa về chất lượng-Nâng caoHọc viên nắm rõ các thuật ngữ cốt lõi trong quá trình đánh giáClick
2Nội dung yêu cầu tiêu chuẩnTập làm quen với nội dung câu phát biểu và điều khoản tương ứng của câu phát biểu đóClick
3Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?Nhận thức rõ để so sánh tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?Click

 

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!