TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015!-Hãy check để có định hướng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn quản lý tiên tiến được đông đảo các doanh nghiệp, khách hàng trên thế giới thừa nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được tổ chức ISO phát hành vào tháng 09/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đang được áp dụng. Thời hạn để chuyển đổi từ ISO 2008 sang ISO 2015 là ngay tháng 9/2015 và hạn chót bắt buộc phải chuyển đổi là tháng 9/2018. 

Để thực hiện được trắc nghiệm ISO 9001:2015, Anh/Chị Vui lòng có nội dung các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bên cạnh hoặc có thể mở trong trang này tại mục TIÊU CHUẨN và THUẬT NGỮ để làm bài.

Bài tập trắc nghiệm ISO 9001 này tập trung vào việc xác định ĐÚNG/SAI theo từng câu phát biểu. Đúng là những câu hoàn toàn chính xác với nội dung từng điều khoản tương ứng. Sai là những câu phát biểu còn mang tính mơ hồ hoặc hoàn toàn suy diễn với yêu cầu tiêu chuẩn.

Sau khi hoàn tất bài tập,  Các Anh/Chị sẽ xem được kết quả điểm số ( tối đa 50 điễm) và Các đáp án hoặc gợi ý câu đúng. Nếu chúng ta chọn câu sai.

Bài tập trắc nghiệm ISO 9001: 2015 dành cho các học viên tham gia các khóa học do Trung Tâm hoặc Viện INTIC thực hiện đào tạo Online hoặc tại lớp.

DEMO TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

Trắc nghiệm ISO 9001:2015

1. Những thay đổi đối với thiết kế và phát triển sản phẩm phải được lưu giữ bằng thông tin dạng văn bản.?

 
 

2. “Tổ chức phải theo dõi và xem xét thông tin về các vấn đề bên ngoài và nội bộ, có nghĩa là tổ chức phải lưu giữ hoặc duy trì thông tin bằng văn bản là yêu cầu bắt buộc.?

 
 

3. Những nhân sự liên quan trong hệ thống quản lý chất lượng phải nhận thức được những hệ quả của việc không tuân thủ các yêu cầu của QMS?

 
 

4. Tổ chức phải xác định, cung cấp và duy trì công nghệ thông tin và truyền thông có ảnh hưởng đến việc vận hành các quá trình để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi QMS?

 
 

5. Vì lý do năng lực nhân sự, vị trí địa lý, hoặc các yếu tố bất lợi khác. Tổ chức phải đưa ra các lý giải về các yêu cầu ( các điều khoản ISO 9001:2015) mà tổ chức xác định là không thể áp dụng được, và nêu chi tiết trong thông tin dạng văn bản về phạm vi áp dụng QMS?

 
 

Câu hỏi 1 of 5


TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI
1Trắc nghiệm thuật ngữ và định nghĩaChọn câu đúng nhất liên quan đến thuật ngữ và định nghĩa CHẤT LƯỢNGĐang cập nhật
2Trắc nghiệm Đúng hoặc sai yêu cầu tiêu chuẩnAnh/Chị hãy chọn ĐÚNG/SAI cho các câu phát biểu trong bài!
LÀM BÀI
3Trắc nghiệm ra quyết định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩnAnh/Chị Hãnh chọn PHÙ HỢP/KHÔNG PHÙ HỢP/PHẢI TRUY XUẤT THÊM (Chưa đủ thông tin) đối với TÌNH HUỐNGĐang Cập nhật

Leave a Comment