Trắc nghiệm ISO 14001:2015

Trắc nghiệm ISO 14001:2015 Khi nói đến khía cạnh môi trường trong các doanh nghiệp, Mọi người đều liên tưởng đến: Môi trường làm việc ( công bằng, tốt, căng thẳng,….) Môi trường đảm bảo chất lượng sản phẩm tạo ra ( thường là thực phẩm, Mỹ phẩm hoặc dược phẩm) Môi trường phát thải…

Read More

Trắc nghiệm ISO 9001:2015-Nhận thức

TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015 TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015!-Hãy check để có định hướng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn quản lý tiên tiến được đông đảo các doanh nghiệp, khách hàng trên thế giới thừa nhận. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được tổ chức ISO phát hành vào tháng 09/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO…

Read More