Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Trắc nghiệm nhận thức ISO 22000:2018-Câu phát biểu

Trắc nghiệm nhận thức ISO 22000:2018-Câu phát biểu

TRẮC NGHIỆM NHẬN THỨC ISO 22000:2018-CÂU PHÁT BIỂU

Bài tập này có hai phần, phần một (01) dành cho khách và phần hai (02) dành cho học viên đã và đang đăng ký khóa học:

PHẦN 01


PHẦN 02

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!