TRẮC NGHIỆM TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ:

Đây là danh mục trắc nghiệm các tiêu chuẩn ISO, được thiết lập theo trình tự nhận thức, thực hành từ cơ bản đến nâng cao, Các nội dung trắc nghiệm xoay quay các câu hỏi về trắc nghiệm, như: ĐÚNG/SAI đối với các câu phát biểu về Trắc nghiệm. Chọn câu ĐÚNG NHẤT đối với các câu phát biểu, Hoặc quyết định PHÙ HỢP, KHÔNG PHÙ HỢP (nội dung tình huống đã đủ để khẳng định) hoặc CẦN TRUY XUẤT THÊM (Là những tình huống chưa đủ thông tin để kết luận) với đoạn nội dung tình huống…

 

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI
1Trắc nghiệm thuật ngữ và định nghĩaChọn câu đúng nhất liên quan đến thuật ngữ và định nghĩa CHẤT LƯỢNGĐang cập nhật
2Trắc nghiệm Đúng hoặc sai yêu cầu tiêu chuẩnAnh/Chị hãy chọn ĐÚNG/SAI cho các câu phát biểu trong bài!
LÀM BÀI
3Trắc nghiệm ra quyết định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩnAnh/Chị Hãnh chọn PHÙ HỢP/KHÔNG PHÙ HỢP/PHẢI TRUY XUẤT THÊM (Chưa đủ thông tin) đối với TÌNH HUỐNGĐang Cập nhật

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

 

Leave a Comment