TRẮC NGHIỆM TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ:

Đây là danh mục trắc nghiệm các tiêu chuẩn ISO, được thiết lập theo trình tự nhận thức, thực hành từ cơ bản đến nâng cao, Các nội dung trắc nghiệm xoay quay các câu hỏi về trắc nghiệm, như: ĐÚNG/SAI đối với các câu phát biểu về Trắc nghiệm. Chọn câu ĐÚNG NHẤT đối với các câu phát biểu, Hoặc quyết định PHÙ HỢP, KHÔNG PHÙ HỢP (nội dung tình huống đã đủ để khẳng định) hoặc CẦN TRUY XUẤT THÊM (Là những tình huống chưa đủ thông tin để kết luận) với đoạn nội dung tình huống…

 

TTNỘI DUNGPHƯƠNG PHÁPTÔI LÀ HỌC VIÊNTÔI LÀ KHÁCH
1Xác định thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chất lượngChọn câu đúng nhất trong các câu a, b, c, d, e
2Xác định câu phát biểu đúng, câu phát biểu saiCho ĐÚNG/SAI theo câu phát biểu được cho
LÀM BÀI
3Xác định đúng điều khoản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001Tìm điều khoản liên quan của ISO 9001 so với câu phát biểu
4Nhận thức chung về yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015Chọn đáp án phù hợp với câu phát biểu được choLàm bài
5Xác định tình huống ứng với điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015Đọc tình huống và ghi nhận điều khoản tương ứng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (dành cho ĐGVNB)Làm bài
6Xác định mức độ phù hợp với tình huốngCác tình huống được đưa ra, Trách nhiệm học viên sẽ phải xác định mức phù hợp, không phù hợp hoặc cần truy xuất so với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015Làm bài

TTNỘI DUNGPHƯƠNG PHÁPTÔI LÀ THÀNH VIÊNTÔI LÀ KHÁCH
Khái niệm liên quan đến thuật ngữ về môi trườngChọn các câu, a, b, c, d, e câu nào đúng nhất
Nhận thức tiêu chuẩn với câu hỏi Đúng/SaiChọn ĐÚNG/SAI với câu phát biểu được cho trong tiêu chuẩn ISO 14001
Tìm điều khoản tương ứng với ISO 14001Tìm điều khoản tương ứng với câu phát biểu được cho trước
Tìm sự tương quan giữa các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001Ghi nhận các điều khoản liên quan theo yêu cầu được cho trong bài tập
Xác định các điều khoản bắt buộc phải duy trì thông tin dạng văn bảnGhi nhận các điều khoản mà tiêu chuẩn ISO 14001 bắt buộc phải duy trì thông tin dạng văn bản
Xác định các điều khoản bắt buộc phải lưu giữ thông tin dạng văn bảnGhi nhận các điều khoản mà tiêu chuẩn ISO 14001 bắt buộc phải lưu giữ thông tin dạng văn bản
Xác định bằng chứng đầu vào đầu ra cho một yêu cầu điều khoản của ISO 14001Ghi nhận đầu vào, đầu ra cho các điều khoản ISO 14001:2015 đã được cho sẳn
Xác định sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các điều khoản trong ISO 14001:2015Ghi nhận sự hiểu biết về các điều khoản được cho trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

TTNỘI DUNGMÔ TẢLÀM BÀI

TTNỘI DUNGPHƯƠNG PHÁPTÔI LÀ HỌC VIÊNTÔI LÀ KHÁCH
Trắc nghiệm QA/QC khái quátChọn đáp án ĐÚNG/SAI với câu phát biểu được cho trong bàiLàm bài

 

Leave a Comment