TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP(ESC)

Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp-ESC được thành lập với mục đích chuyên môn hóa trong việc chuyển giao dịch vụ Đào tạo và tư vấn liên quan đến hoạt động quản lý cho đối tượng thụ hưởng đó là các Tổ chức/Doanh nghiệp có yêu cầu.

ESC là Trung tâm trực Thuộc Viện Đào Tạo Nhân Lực Và Hợp Tác Quốc Tế cùng trụ Sở và hoạt động có sự tương trợ lẫn nhau trong dịch vụ Đào tạo và tư vấn.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CỦA TRUNG TÂM:

  • HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ, TIÊU CHUẨN HỘI NHẬP, TIÊU CHUẨN THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI, EMAIL VÀ CÁC CÔNG CỤ TRÊN INTERNET.
  • TƯ VẤN HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ( ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 15378, ISO 17025, BSCI, WRAP, SA 8000,…) THEO YÊU CẦU
  • ĐÀO TẠO CÁC CÔNG CỤ, KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ.

NHÂN SỰ HỖ TRỢ TRUNG TÂM.

Chúng tôi quy tụ các chuyên gia, giảng viên hiện đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn các tiêu chuẩn quản lý cho các tổ chức, như: BVC, Intertek, TUV, ASB, SGS,…

Các giảng viên trên đều có kinh nghiệm trên 10 năm và đặc biệt một số giảng viên, tư vấn viên là những người cùng GSTS Nguyễn Quang Toản đã có công đưa các tiêu chuẩn hội nhập từ những năm 1999 đến nay.

Dịch vụ đào tạo và tư vấn của chúng phải mang lại hiệu quả với phương châm:

HỌC “ĐỂ LÀM”-TƯ VẤN “ĐỂ ÁP DỤNG”