TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO ONLINE

Tư vấn tiêu chuẩn iso online, trức tuyến nghe thấy lạ tai và hơi có ức chế, tuy nhiên với sự phát triển bùng nổ công nghệ thống tin, cuộc cách mạng công nghệ 4.0,…việc tư vấn online, trực tuyến về tiêu chuẩn ISO không có khó khăn gì, không còn là mơ hồ nữa mà nó đã trở nên hiệu quả là có thật, Chương trình tư vấn này được chúng tôi thiết kế như sau:

Khảo sát thực trạng doanh nghiệp: Tùy vào yêu cầu tiêu chuẩn, tuy vào quy mô, vắn hóa từng doanh nghiệp, quá quá trình khảo sát thực tế, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt động thiết lập hệ thống quản lý tại doanh nghiệp.

Thực hiện tư vấn: Như đã nói, tuy thuộc vào thông tin khảo sát, chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn quản lý, vì tính chất công việc chúng tôi sẽ cắt giảm thời gian đến doanh nghiệp mà chỉ làm việc qua online, ví dụ: Hướng dẫn việc thiết lập các thông tin dạng văn bản như, quy trình, kế hoạch, hướng dẫn công việc đều được hướng dẫn qua onlien, việc điều chỉnh các tài liệu đó cũng qua hoạt động online. thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp sẽ được rút ngắn lại.

Hoạt động đào tạo: Nếu tư vấn tiêu chuẩn ISO online thì chúng tôi đã chú trọng đến phương pháp đào tạo trong công việc, tức là vừa đào tạo vừa thực hiện thiết lập tiêu chuẩn, Tuy nhiên hoạt động đào tạo đánh giá nội bộ vẫn phải thực hiện đào tạo Tại doanh nghiệp.

Hoạt động đào tạo Quý khách hàng có thể cho nhân sự phụ trách thực hiện các khóa đào tạo ISO online mà chúng tôi đã thiết kế trên website này. Nhằm giảm thêm các chi phí phải tổ chức tại doanh nghiệp.

Tóm lại: Thực hiện dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn ISO online là hoạt động tư vấn như bình thường, nhưng tập trung các công việc thiết lập, xem xét, bổ sung, sửa đổi đều thực hiện quan hoạt động online, từ đó giảm rất nhiều chi phí, công sức mà quy doanh nghiệp phải dành ra để làm việc với tư vấn.

Trong thực tế, vì giá tư vấn được liệt kê trong kế hoạch tư vấn được tính bằng số ngày công làm việc tại doanh nghiệp, nhưng thực tế những ngày làm việc đó đều không hiệu quả, ngay cả cho chuyên gia tư vấn và khách hàng. Thiết kế ngày càng lớn thì chi phí cho hoạt động tư vấn càng cao, đó là điều mà các tổ chức tư vấn mong muốn, trong khi Quy khách hàng lại không năm rõ trình tự cho một hoạt động tư vấn.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ Quý khách hàng phương pháp tốt nhất thông qua kế hoạch tư vấn tiêu chuẩn online, trực tuyến của Tổ chức chúng tôi. Nếu có yêu cầu cho việc thiết lập tiêu chuẩn quản lý hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp trước khi có quyết định.

Trả lời