Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Trắc nghiệm QA QC QM

Trắc nghiệm QA QC QM

TRẮC NGHIỆM QA-QC-QM

Nói về QA, QC thì hầu như rất, rất nhiều các Anh/Chị đều biết về tên gọi này, tuy nhiên để hiểu cơ bản, sự khác nhau, trách nhiệm, quyền hạn, và năng lực liên quan đến các chức danh này thì theo chúng tôi còn một số hạn chế, do đó, mục bài tập trắc nghiệm, QA QC QM này sẽ hỗ trợ các Anh/Chị cũng cố và có cơ sở để cập nhật thêm tri thức cho mình để ứng cử vào các chức danh này.

Các bài tập được chúng tôi cập nhật liên tục, từ nhận thức đến nâng cao. Trong mội file bài tập, chúng tôi phân ra hai phần:

Phần một: Sau khi làm bài tập, người làm chỉ thấy được đáp án Sai

Phần hai: Sau khi làm bài tập sẽ có phần giải thích đáp án tại sao đúng, tại sao sai.


SttTên bài tập trắc nghiệmMục đích của bài tậpLàm bài
1Câu phát biểu liên quan QA, QC, QM, QI, QP.Nắm rõ trách nhiệm của các chức danh QA, QC, QM khác nhau như thế nào?Click

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!