Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • YÊU CẦU ISO

Thuật ngữ giáo dục, đào tạo và huấn luyện.

Có người đặt cầu hỏi với tôi, giáo dục, đào tạo, và huấn luyện có giống nhau không? Tôi cũng đem vấn đề này tham khảo, nhiều người, kể cả các giáo viên, giáo sư và những nhà quản lý giáo dục đào tạo thì được họ giải thích thế này: Giáo dục và đào […]

QM-QA-QC khác nhau như thế nào?

QM-QA-QC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? Hiện nay, rất nhiều người vẫn còn khó khăn trong việc xác định các thuật ngữ liên quan đến vai trò, QM, QA và QC, nhân tiện đây, Chúng tôi xin làm rõ vai trò chính đối với các chức danh này trong doanh nghiệp. ” QM-QA-QC KHÁC NHAU […]