Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Danh mục tiêu chuẩn ISO

Danh mục tiêu chuẩn ISO

DANH MỤC TIÊU CHUẨN ISO VÀ TIÊU CHUẨN KHÁC

Các tiêu chuẩn này nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, và tìm kiếm tri thức, không có mục đích thương mại.

Lưu ý: Vì yếu tố ” Bản quyền” khách tham quan chỉ được xem một phần của tiêu chuẩn, Trong khi đó Học viên sẽ được xem xét đầy đủ các tiêu chuẩn, kể cả tiêu chuẩn có ngôn ngữ Englis và Vietnamese.


[table “23” not found /]

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!