Cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định

Cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định, nếu có (Nếu có phải cập nhật nhé, không thì thôi”. Đó là một trong những yêu cầu được nêu trong điều khoản 10.2/ISO 9001:2015. Vậy yêu cầu này muốn tổ chức khi áp dụng ISO 9001 là như thế nào? Chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé!


Sơ lược định nghĩa thuật ngữ và yêu cầu thực tế:

(1)- Theo thuật ngữ “hành động khắc phục-Corrective action” trong quản lý theo yêu cầu ISO 9000, có nghĩa là: Tổ chức phải lLàm gì đó để sự không phù hợp “không còn tái diễn” không chỉ ngay tại hoạt động, quá trình đó xảy ra sự không phù hợp, mà không còn xuất hiện trong cả hệ thống quản lý chất lượng.

(2)- Trong QMS của ISO 9001, đặc biệt các nội dung yêu cầu trong điều khoản 6.1 là: “hành động giải quyết rủi ro và cơ hội”. Mà rủi ro và cơ hội lại được định nghĩa: Ảnh hưởng không chắc chất đết kết quả mong muốn, Ảnh hưởng tiêu cực “rủi ro, hay đe dọa”, ảnh hưởng tích cực “cơ hội”.

Vậy mục (1) sẽ chỏi với mục 2 chứ, có nghĩa là khi có sự xảy ra không phù hợp, sự không phù hợp đó chưa chắc không tái diễn, tùy bản chất, sự việc của sự không phù hợp đó. Đúng không ạ? Chúng ta có thể cùng nhau tiếp cận yêu cầu này để thiết lập giải pháp phù hợp cho chủ đề này nhé!.

Chia sẻ lập luận yêu cầu cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định nhé.

Trong 6.1 yêu cầu: Tổ chức phải nhận diện rủi ro được nhận biết từ “bối cảnh”, đó là hoạch định QMS, tức trước khi thiết lập hệ thống quản lý chất lượng. Thế thì chúng ta cứ nhận diện, đánh giá và có hành động. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà chúng ta chưa thể nhận diện được hết rủi ro ( Trong quản lý rủi ro gọi là rùi ro tồn đọng). Dzụ này tiêu chuẩn hiểu chúng ta, do đó đường lo nhé, cứ nhận diện hết khả năng của mình là được.

Sau quá trình vận hành QMS, đến điều khoản 9 và sang điều khoản 10.2 thì chúng ta mới phát hiện sự xuất hiện rủi ro đó làm cho những quy định, nhưng hoạch định, kế hoạch của mình không đạt, tìm đủ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, của sự không phù hợp đó, nhưng xác định rằng: Sự không phù hợp này vẫn có thể tái diễn. Vậy thì sao nào? Phải cập nhật vào điều khoản 6.1 chứ còn gì? Mà cập nhật vào thì phải có hành động cho nó.

Tóm lại:

Tiếp cận theo hệ thống quản lý ISO 9001 là vận dụng chi trình PDCA nhằm hướng đến “cải tiến liên tục”. Vậy cứ thiết lập, vận hành đúng theo các yêu cầu và trình tự PDCA thì sau 3 năm, chúng ta sẽ có một hệ thống quản lý chất lượng ổn định và không ngừng phát triển.

Lưu ý “hành động” có thể bất kỳ, từ việc triệt tiêu không cho nó xảy ra, thay thế, hoặc giảm hậu quả nếu nó xảy ra. Chúng tôi sẽ có bài phân tích: hiểu như thế nào giữa “hành động giải quyết rủi ro và cơ hội” và “hành động phòng ngừa”.

Tham khảo thêm trên kênh mạng xã hội, tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!