Đâu là ISO 9001-Đâu là ISO 14001

Đâu là ISO 9001-đâu là ISO 14001, nào chúng ta cùng nhau phân tích câu hỏi của một bạn đang thiết lập tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, sau đây:

A- Nội dung câu hỏi đâu là yêu cầu ISO 9001-Đâu là yêu cầu ISO 14001

Hỏi 1: Không có tiêu chuẩn tại công đoạn chiết, rót hóa chất thì có vi phạm tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không, và nếu có thì theo điều khoản nào?

Hỏi 2: Tại công đoạn chiết rót không có hướng dẫn chiết rót là vi phạm ISO 14001:2015 đúng không ạ, và nó nằm điều khoản nào.

Xem kênh video tại đây!


B-Gợi ý diễn giải câu hỏi.

1- Nếu dùng thuật ngữ tiêu chuẩn chiết, rót với mục đích là: Lượng, thể tích chiết và rót phải đúng, phải đủ, không thừa, không thiếu, net hoặc chưa net,…..—> Thì đó là tiêu chuẩn về lượng, về thể tích và tiêu chuẩn này được quản lý bởi ISO 9001.

2- Nếu không có hướng dẫn thì phải có bằng chứng người chiết và rót có năng lực cho việc chiết rót này (Năng lực là không để đổ hóa chất ra ngoài hoặc hít phải hóa chất trong lúc thực hiện,….Chứ không phải năng lực chiết như câu 01 nhé), nếu không có hướng dẫn cũng chưa phải không phù hợp với ISO 14001 mà không có bằng chứng về năng lực chiết và rót thì vi phạm ISO 14001:2015, đó là điều khoản 7.2, nếu đưa về 7.3 cũng ổn nhưng không thiết thực bằng 7.2. Và cần mở rộng thêm 6.1.3 đó là nghĩa vụ phải tuân thủ. Nếu luật, nếu khách hàng, nếu …. yêu cầu “phải” thì tuân thủ cái “phải” này, không thì bị NC.

Tóm lại: Người chiết và rót này phải chứng minh bằng văn bản về năng lực (7.2) và phải có tiêu chuẩn là (8.2) để chiết, bằng chứng chiết là 8.6 của ISO 9001. Nhưng chiết đổ tè le thì sao, dù vậy, nhưng lượng, thể tích vẫn đúng tiêu chuẩn đã đề ra thì sao, thì vẫn phù hợp ISO 9001, nhưng việc bị đổ tè le đó là việc của ISO 14001 nhé!


Hãy tìm đọc thêm những kiến thức của các chủ đề khác để hiểu rõ hơn về “đâu là yêu cầu ISO 9001-Đâu là yêu cầu ISO 14001”

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!