Điều kiện vật chất và môi trường theo ISO 17025

Điều kiện vật chất và môi trường theo ISO 17025. Trong yêu cầu điều khoản 6.3. Tiêu chuẩn ISO 17025 yêu cầu cụ thể cho cơ sở vật chất và điều kiện môi trường đối với phòng thí nghiệm thực hiện: Thử nghiệm – Hiệu chuẩn – kiểm định như thế nào?


Sơ lược điều kiện vật chất và môi trường theo ISO 17025 được nêu cụ thể điều khoản 6.3:

1- Ngay yêu cầu đầu tiên, tiêu chuẩn đã nhấn mạnh rằng: Phải thích hợp với hoạt động thí nghiệm, thích hợp có nghĩa là không gây ảnh hưởng đến kết quả giá trị đo của phòng thí nghiệm. Vậy chúng ta hiểu như thế nào?

Chú thích: Môi trường bất lợi có thể đầy đủ như: Lây nhiễm vi sinh, mức giới hạn bụi, nhiễu điện từ, bức xạ, độ ẩm, nguồn cấp điện, nhiệt độ, âm thanh, rung, tiếng động,…

Ví dụ:

Nếu bạn test các đặc tính vi sinh thì môi trường phải đảm bảo mẫu test phải còn “nguyên các loại vi sinh như lấy mẫu” nhé, các tiểu phân bụi,….Nói chung, tùy tính kỹ thuật đặc tính chỉ tiêu kiểm nghiệm như phần chú thích nêu trên mà đảm bảo tuân thủ môi trường, mà môi trường được đảm bảo thì đương nhiên cơ sở vật chất phải đi theo nhé. Chuyện này không bàn và không cựa cãi nhau làm gì?

Nhưng nếu, Kết quả hiệu chuẩn, kiểm định thì môi trường có phải kiểm soát tiểu phân bụi, vi sinh hay không? Chắc là biết rồi chứ gì? Vậy môi trường ở đây chỉ là môi trường….?

Lưu ý: Môi trường cũng có thể liên quan đến vật lý, xã hội, tâm lý cho hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn nhé.

2- Phải có văn bản cho điều kiện môi trường và cơ sở vận chất, chẳng hạn phải có tiêu chuẩn về môi trường nè, phải có danh mục điều kiện cơ sở vật chất nè, thông gió nè, trần, nền, vách, thiết bị liên quan,…được lập thành các quy trình, quy định, hướng dẫn đầy đủ nhé.

Phải theo dõi, ghi nhận kết quả theo chuẩn mực đã hoạch định, chẳng hạn, quy định 3 tháng test bụi 01 lần thì 3 tháng phải test, 2 giờ kiểm tra nhiệt thì 2 giờ phải kiểm tra nhiệt, và vân vân nhé!

Việc kiểm soát điều kiện môi trường và cơ sở vật chất, tối thiểu phải tuân thủ:

  • Việc tiếp cận và sử dụng các khu vực ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm;
  • Việc ngăn ngừa nhiễm bẩn, sự can thiệp hoặc những ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động thí nghiệm;
  • Việc tách biệt có hiệu lực các khu vực có hoạt động thí nghiệm không tương thích.

3- Lưu ý thêm là, nếu thực hiện ngoài phòng thí nghiệm khi có yêu cầu, thì phải ghi nhận và chứng minh rằng môi trường mà mình thực hiện cũng đúng với điều kiện mà mình đã thiết lập như trong phòng thí nghiệm nhé!

Vài thông tin chia sẻ! Hy vọng phần nào hỗ trợ thêm cho Anh/Chị đang có yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 17025.


Nếu có yêu cầu tìm hiểu chủ đề ISO qua youtube, vui lòng bấm vào đây!, hoặc cần câu hỏi, vui lòng bấm vào đây! hoặc các chủ đề liên quan đến ISO 17025, vui lòng bấm vào đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!