ISO 17025 có phải dựa trên ISO 9001 không

ISO 17025 có phải dựa trên ISO 9001 không? Đó cũng là câu hỏi của nhiều bạn đang có yêu cầu nghiên cứu, hoặc tự nghiên cứu thông qua tiêu chuẩn, mô hình có sẳn, Bài viết này chia sẻ nội dung với mục đích làm rõ hơn về chủ đề này.


ISO 17025 có phải dựa trên ISO 9001 không?

Trong các yêu cầu của ISO 17025:2017 được xác định từ điều khoản 4 đến điều khoản 7, đến điều khoản 7 thôi nhé. trong các yêu cầu của các điều khoản này đều yêu cầu chi tiến đối với một phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn. Nó cũng thể hiện năng lực cho một phòng thí nghiệm đấy.

Sang điều khoản 8/ISO 17025;2017 thì tập trung vào yêu cầu hệ thống quản lý. và ngay cả tên gọi của điều khoản 8 là: Yêu cầu hệ thống quản lý, và có đề xuất sự lựa chọn:

Option A hay Option B-Lựa chọn áp dụng A hay lựa chọn Áp dụng B.

Nếu chọn lựa “áp dụng A”: Tức là tổ chức phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu được nêu tiếp theo của điều khoản 8/ISO 17025:2017 từ 8.2 đến 8.9/ISO 17025.

Nếu chọn lựa “áp dụng B”: Tức bê nguyên xi yêu cầu ISO 9001:2015 vào áp dụng nhé! Tôi ghi 2015 thôi chứ trong tiêu chuẩn ISO 17025 chỉ nêu ISO 9001 chứ không nói đến phiên bản nào? nhưng chắc chắn phải là phiên bản hiệu lực hiện nay là 2015 rồi.

Bạn có nghĩ áp dụng đúng yêu cầu ISO 9001:2015 là phù hợp với ISO 17025 hay không? Không phải nhé. Trong yêu cầu nói rất rõ:

Phòng thí nghiệm được thiết lập và duy trì hệ thống phù hợp theo ISO 9001 thì chỉ chứng tỏ hệ thống này (Tức ISO 9001) có khả năng hỗ trợ sự đáp ứng đầy đủ và nhất quán các yêu cầu được nêu từ điều khoản 4 đến điều khoản 7 của ISO 17025 mà thôi. Tức là áp dụng ISO 9001 là hỗ trợ việc đáp ứng yêu cầu của ISO 17025, cũng giống như bạn áp dụng ISO 14001 là để hỗ trợ việc đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm, yêu cầu phải tuẩn thủ về môi trường đấy. OK.

Ngoài ra, trong yêu cầu tiêu chuẩn cũng nói rõ là, Việc áp dụng ISO 9001 chí ít cũng phải đáp ứng đúng từ điều khoản 8.2 đến 8.9/ISO 17025:2017.


Cuối cùng ” ISO 17025 có phải dựa trên ISO 9001 không”?

Như giải thích các yêu cầu thì ISO 9001 là ISO 9001, ISO 17025 là ISO 17025, nếu lựa chọn A thì cứ xây dựng các giải pháp theo đúng các yêu cầu từ điều khoản 4 đến điều khoản 8 là ok. Còn có áp dụng ISO 9001 thì cũng phải đáp ứng từ điều khoản 4 đến điều khoản 7 hoặc chí ít phải áp dụng tối thiểu điều khoản 8/ISO 17025.

Xin nói thêm: Nếu bạn áp dụng ISO 17025, rồi lựa chọn B đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ chọn 01 option về chứng nhận, và đó chắc chắn là ISO 17025. Qua đây, Chúng ta cũng nhận diện thêm ISO 9001 là hệ thống quản lý nhằm đạt được các chuẩn mực mà chúng ta mong muốn, như yêu cầu nêu trong 8.1/ISO 17025 là áp dụng ISO 9001 cho ISO 17025 chỉ để chứng tỏ phòng thí nghiệm đáp ứng phù hợp với yêu cầu từ yêu cầu điều khoản 4 đếnn yêu cầu điều khoản 7 mà thôi.

Bài viết này bạn có đánh giá “sao”nào không? Nếu có yêu cầu xem youtube tại đây, hoặc hỏi đáp tại đây!  Hoặc các chủ đề liên quan đến ISO 17025 tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!