Quản lý nhân sự theo ISO 17025-Yêu cầu có khó không?

Quản lý nhân sự theo ISO 17025 là một yêu cầu tương đối cụ thể, được nêu trong điều khoản 6.2/ISO 17025:2017. Trong yêu cầu này, Tiêu chuẩn mong muốn cũng như chúng ta phải tuân thủ những yêu cầu nào?


Sơ lược và diễn giải yêu cầu quản lý nhân sự theo ISO 17025 đưoợc nêu trong điều khoản 6.2:

Nhân sự thực hiện trong phòng thí nghiệm, có thể thuê bên ngoài, phải:

1- Có năng lực: Mà năng lực trong tiêu chuẩn cũng chỉ yêu cầu xác định dựa trên:

 • Giáo dục (Giáo dục là gì nhỉ, vô giáo dục,….)
 • Đào tạo về chuyên môn (Qualification traning).
 • Hiểu biết tính kỹ thuật, là sao?
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm. Dễ mà đúng không?

Đặc biệt họ phải có năng lực đánh giá mức độ nghiệm trọng của những sai lệch trong phương pháp test, hiệu chuẩn, kiểm định mà họ chịu trách nhiệm nữa nhé!

2- Văn bản phải có.

Vậy tiêu chuẩn chỉ yêu cầu chung chung như thế, tuy nhiên, việc đưa ra một chuẩn mực cụ thể thì tổ chức áp dụng, phải tự xây dựng tiêu chuẩn năng lực theo các chủ đề đã nêu, trong tiêu chuẩn cũng chỉ đưa ra yêu cầu. Anh/Chị có xác định chuẩn mực nào đó thì phải có các văn bản (procedure-quy trình) tối thiểu sau:

 • Xác định các yêu cầu về năng lực cho tất cả các vị trí trong phòng thí nghiệm.
 • Có bằng chứng đánh giá, chọn lựa nhân sự tại từng vị trí. có nghĩa là tại sao anh chọn anh A là vị trí A, thì chúng ta phải chứng minh bằng văn bản rằng vì Anh A đạt được thế này thế nọ.
 • Đào tạo nhân sự, bao gồm đào tạo mới, đào tạo trong quá trình và đào tạo lại, lưu ý có rất nhiều hình thức đào tạo nhé.
 • Phải có hành động, bằng chứng giám sát, theo dõi các nhân sự thực hiện tại các vị trí.
 • Trao quyền cho mỗi một cá nhân theo trách nhiệm họ phải thực hiện, trao quyền gì đó thì tùy, nhưng phải tối thiểu có các quyền cho việc thực hiện các hoạt động này nhé, xem mục 3.
 • Phải có hành động xác định, đánh giá năng lực thực tế, có nghĩa là tôi đã xác định anh có năng lực rồi. Tôi giao việc cho anh dựa trên năng lực đó rồi. Nhưng thực tế, anh có làm được như vậy hay không?

3- Trách nhiệm và quyền hạn:

Trao quyền cho mỗi một cá nhân theo trách nhiệm họ phải thực hiện, trao quyền gì đó thì tùy, nhưng phải tối thiểu có các quyền cho việc thực hiện các hoạt động này nhé:

 • Quyền gì đó để họ thực hiện xây dựng, sữa đổi, Kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. Lưu ý hai chữ Verification-Kiểm tra xác nhận và validation-Xác nhận giá trị sử dụng nhé.
 • Quyền gì đó trong việc thực hiện phân tích kết quả, và kể cả các tuyên bố của họ về sự phù hợp hoặc các quan điểm diễn giải, ý kiến riêng về kết quả đó nữa nhé.
 • Quyền gì đó trong việc thực hiện báo cáo, xem xét, và phê duyệt kết quả, đặc biệt là kết quả của thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định nhé.
 • Đặc biệt họ phải

Lưu ý: Quyền là gì, quyền như thế nào??? Tìm đọc các status tôi chia sẻ trong website nhé!

Như vậy, nếu tổ chức làm tốt các hoạt động nêu trên thì đã khẳng định rằng:

Nhân sự phòng thí nghiệm có năng lực, Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm được thiết lập. Nhưng còn yêu cầu về hành động một cách khách quan. Thì đòi hỏi trong nội dung các diễn giải trên phải quy định, thiết lập để thể hiện tính khách quan nhé. Mà yên tâm đi, như tôi đã nói status trước của ISO 17025 về “tính khách quan” rồi, yêu cầu này đã được nêu trong điều khoản 4 đấy. Xem thêm các bài liện quan tại đây!


Ví dụ cuối cùng nè: Bạn thuê 01 nhân sự bên ngoài và thực hiện một phương pháp nào đó, chắc chắn chức danh đó phải có trong hệ thống và phải được thiết lập cơ cấu nhằm thể hiện tính khách quan, hay trên hợp đồng thuê,…Mà nhớ, nhân sự thuê ngoài chỉ là tần suất làm việc ít mà thôi nhé, tức khách hàng của ta “lâu lâu mới có một lần” nhé.

Và nên soạn sẳn thêm 01 bản cam kết thể hiện giao quyền của các “cấp trên” đối với người thực hiện, biên bản giao quyền này thể hiện rất cao về tính khách quan đấy. cũng như miễn truy tố trách nhiệm “hình sự” nữa chứ. Ví dụ: Kết quả sao thì anh nói vậy, nếu khách hàng có lao ó, xỉ mắng,…., làm ảnh hưởng đến “kinh tế” tổ chức của mình, thì Anh cũng miễn truy tố, chứ hổng cần phải ra tòa làm gì nữa, hi hi.

Vài dòng chia sẻ điều khoản 6.2/ISO 17025, hy vọng qua nội dung này, mọi người có thể tự tin hơn trong việc triển khai, áp dụng ISO 17025, và đặc biệt trước khi trả lời các câu hỏi từ Auditor Vilas nhé! Nếu có yêu cầu xem video thì xem tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!