Tính khách quan trong ISO 17025

Tính khách quan trong ISO 17025:2017 là yêu cầu đầu tiên mà tiêu chuẩn ISO 17025 nhắc đến, và yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này phải có hành động để đảm bảo tính khách quan này.


Thuật ngữ “Tính khách quan” trong ISO 17025: 2017 là gì?

“Tính khách quan-Impartiality’ là sự thể hiện/hiện diện tính vô tư-presence of objectivity.

Objectivity (vô tư): Có nghĩa là không xung đột lợi ích hoặc nếu có thì phải được giải quyết sao đó khi thực hiện công việc.

Các thuật ngữ có thể làm rõ hơn tính khách quan, như: Không có xung đột lợi ích, không thiện lệch, không thành kiến, trung lập, công bằng, cởi mở, không thiên vị, tách bạch, cân bằng.

Yêu cầu điều khoản của ISO 17025

Lãnh đạo cao nhất về hoạt động dịch vụ phòng thí nghiệm phải cam kết về tính khách quan. Như vậy cốt lõi chính của yêu cầu là thực hiện dịch vụ phải đảm bảo kết quả đầu ra là thật, là đúng vì việc thực hiện đó là hoàn toàn khách quan và cho kết quả cũng khách quan, đúng không ạ.

Thế thì: Những gì có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan, để cho ra kết quả khách quan thì yêu cầu tiêu chuẩn lại đòi hỏi tổ chức phải nhận diện “rủi ro”. Mà muốn nhận diện “rủi ro” thì phải xác định “mối quan hệ với khách hàng”, mối quan hệ này có  mối “đe dọa” nào không?

Cuối cùng: Trong yêu cầu điều khoản 4.1 yêu cầu trước khi triển khai ISO 17025 thì tổ chức phải nhận diện “rủi ro”, mà rủi ro thì có quá nhiều rủi ro, tuy nhiên trong yêu cầu chỉ tập trung nhận diện rủi ro liên quan đến “tính khách quan” mà thôi nhé (hãy xem nội dung trên). Mà nhận diện diện được rùi ro thì phải có hành động cho rủi ro đó, hành động có thể là: Loại bỏ (loại bỏ được nó thì phải loại bỏ mối đe dọa nhé) hoặc giảm thiểu”.

Nhiều người còn bảo? Bằng chứng là gì? chứ nói ai nói chả được?

Vậy thì chia sẻ luôn! Bằng chứng có thể, có thể là thôi nhé!

1- Cơ cấu tổ chức cũng là bằng chứng để chứng minh tính khách quan, ví dụ: người làm kỹ thuật không biết gì khách hàng, ngang cấp giữ các chức danh,…

2- Phân quyền rõ ràng từng chức danh trong hoạt động dịch vụ này,..

3- Cam kết tính khách quan ( Lưu ý dựa vào thuật ngữ như trên nhé), giữa các cấp và ngay cả Lãnh đạo cao nhất của phòng thí nghiệm nhé.

4- Các hợp đồng liên quan với khách hàng.

5- Các quy trình tiếp nhận, trả kết quả…..

6-….và những thứ nữa.

(Lưu ý, tùy vào mô hình của tổ chức nữa nhé, ví dụ: Công ty vừa sell và hiệu chuẩn, hay công ty chỉ hiệu chuẩn,…)

Vậy thôi nhé! Như vậy, chúng ta đã hoàn thành yêu cầu điều khoản 4.1 của ISO 17025 rồi đó.

Nếu có yêu cầu tìm hiểu thêm qua các chủ đề bằng video xem tại đây! hoặc đặt câu hỏi tại đây!

 

 

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!