Yêu cầu cơ cấu tổ chức theo ISO 17025

Yêu cầu cơ cấu tổ chức theo ISO 17025 được quy định trong điều khoản 5 của tiêu chuẩn. Vậy yêu cầu như thế nào cho một Phòng, Trung tâm hay gì gì đó để phù hợp với ISO 17025:


Sơ lược yêu cầu cơ cấu tổ chức theo ISO 17025:

Dịch vụ thí nghiệm phải là thực thể pháp lý, hay gọi nôm na là có “Pháp nhân”, tức phải có giấy phép của Luật pháp cho phép đó mà. Vậy theo pháp luật Việt Nam thì sao? Có nghĩa là: Nó thuộc Công ty, hay nó là Trung tâm của một Công ty nào đó, hoặc trực thuộc cCơ quan quản lý của Nhà nước, đơn giản mà, phải không?

Và cơ cấu cấu tổ chức nên đầy đủ thông tin:

  • Vẽ cơ cầu tổ chức rõ ràng theo bối cảnh của phòng thí nghiệm như trên nhé.
  • Phân chia trách nhiệm-quyền hạn và mối quan hệ tương tác giữa các nhân sự trong quá trình hiệu chuẩn, kiểm nghiệm,..(Nâng cao tính khách quan nhé)
  • Thiết lập các quy trình, thủ tục, thao tác vận hành nhằm đảm bảo đạt độ chính xác kết quả.

Tùy thuộc vào bối cảnh của tổ chức, Tổ chức có thể cử 01 người (Lưu ý phải là người lãnh đạo cho phòng thí nghiệm nhé), hoặc trực tiếp lãnh đạo cao nhất của tổ chức đó.

Ví dụ thế này nhé: Nếu công ty đó vừa bán sản phẩm là “cân”, vừa mở Trung tâm thí nghiệm thì chắc chắn phải cử 01 người độc lập cho phòng thí nghiệm chứ không nên, hay nói đúng là không được ông Giám đốc cao nhất quản lý. Nhưng nếu công ty đó chỉ kinh doanh dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm thì ông Giám đốc cao nhất chịu trách nhiệm thì cũng ok, mà là trong thực tế, là như vậy đấy.

Phải xác định phạm vi mà tổ chức mình thí nghiệm, hiệu chuẩn, tức các chỉ số thực hiện đó. Ví dụ: Đo chiều dài, đo lực, test BOD, Nhiệt, ẩm độ,….Và lưu ý tiêu chuẩn vẫn cho phép mình hợp tác với đơn vị bên ngoài hiệu chuẩn thay thế, nhưng thay thế chỉ khi mình phải bắt buộc, chứ không phải dùng thường xuyên nhé, tức việc đó mình nhận hiệu chuẩn, thử nghiệm chỉ tiêu đó mà mình hổng làm cứ thuê ngoài làm là họ hổng cho phép nhé.

Trong phòng thí nghiệm cũng cần có người, người này có thể kiêm nhiệm, chính nhiệm với trách nhiệm và quyền hạn bao gồm:

  • Thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống.
  • Nhận biết sai lệch so với hệ thống quản lý, hoặc các quy trình thực hiện thí nghiệm/Khởi xướng, đề xuất các hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sai lệch này.
  • Báo cáo lãnh đạo phòng thí nghiệm về kết quả hoạt động hệ thống
  • Đảm bảo hiệu lực của kết quả hoạt động.

Như Vậy, Ngoài 01 lãnh đạo phòng thí nghiệm, thì tới đây phải có người chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. trong thực tế thì thường, các phòng thí nghiệm họ cử một chức danh Quản lý Chất lượng, một chức danh Kỹ thuật để đáp ứng những nhiệm vụ nêu trên.

Và cuối cùng là đảm bảo việc trao đổi thông tin trong phòng thí nghiệm đem lại hiệu lực, cũng như đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tiêu chuẩn mong muốn phải thiết lập quy trình trao đổi thông tin đấy. Tới đây ta có thể vác điều khoản 7.4 ISO 9001 đề đáp ứng yêu cầu này cũng tuyệt chứ!


Tóm lại: Yêu cầu cơ cấu tổ chức theo ISO 17025 trong điều khoản 5 mà tổ chức áp dụng cần:

1- Phải chứng minh phòng thí nghiệm có pháp nhân.

2- Phải có 01 lãnh đạo cao nhất của phòng thí nghiệm.

3- Phải có cơ cấu tổ chức, nên vẽ ra cụ thể theo bối cảnh của công ty

4- Phải có trách nhiệm và quyền hạn cho các chức danh theo cơ cấu ở mục 3.

5-Và nên đặt chức danh cho nó “oách, nó kêu” nhằm đáp ứng theo yêu cầu của mấy Bác đánh giá của “Vilas”, đó là: Nhân Viên QLCL, Nhân viên Kỹ thuật và bổ sung trách nhiệm ở mục 4 thêm phần chử đỏ nêu trên nhé.

Thế thôi, gì mà phức tạp lên thế, đúng không ạ. Nhưng cần:

Cần một nội dung lưu ý sau:

Cơ cấu tổ chức phải thể hiện được tính khách quan, giảm các rủi ro ảnh hưởng đến khách quan, ví dụ Ông Kỹ thuật mà trực tiếp tiếp, tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng luôn thì hơi keng, Ông Giám đốc mà can thiệp vào kết quả hiệu chuẩn cũng hơi keng, Ông sale mà thực hiện luôn hiệu chuẩn cũng hơi keng. Ông giám đốc bán hàng mà cũng làm luôn giám đốc phòng thí nghiệm thì xong rồi, hết tính khách quan như bài trước đã nêu nhé, có thể xem lại tại đây.

Nếu có yêu cầu xem video tại đây, hoặc đặt thêm câu hỏi tại đây nhé! hoặc tìm trong mục tag của wensite này!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!