TIẾP NHẬN TRI THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG

NHẬN CHUYỂN GIAO TRI TRỨC TIÊU CHUẨN ISO VỚI CÔNG THỨC K+A+B+P=S CHO CÁC TỔ CHỨC THEO YÊU CẦU-CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG GIẢNG VIÊN-ĐÁNH GIÁ VIÊN-TƯ VẤN VIÊN TỰ DO

1-Tiếp nhận kiến thức/tri thức (K-Knowledge): Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình tiếp nhận thông tin về tiêu chuẩn Quản lý. Chúng tôi đủ tự tin để truyền đạt thông tin tri thức về các tiêu chuẩn ISO một cách tự nhiên (Không áp đặt) đúng với mục tiêu, sứ mệnh của các tiêu chuẩn ISO được Công nhận và thừa nhận.

2- Thái độ tiếp nhận thông tin tri thức: THÁI ĐỘ (A-ATITUDE): Đó là phản ứng (feedback), là sự tỏ bày ưng thuận hay không đồng ý hoặc tiếp nhận thông tin tri thức đó ở mức nào, 100% hay chỉ 10%. Chúng tôi phải thiết kế chương trình làm sao học viên đến với lớp học luôn nhận được những trạng thái tốt nhất và có sự tương tác tuyệt vời khi tiếp nhận thông tin tri thức. (Không có chuyện buồn ngủ).
3-Xác nhận thông tin tri thức đã thuộc về mình: NIỀM TIN (B-BELIEF): Đây là một nhịp quan trọng, nó chính thức xác nhận tri thức quản lý theo ISO được hiểu biết đã thuộc về hay không bao giờ thuộc về người tiếp nhận. Khi chuyển giao tri thức quản lý không đạt được nhịp này, tình trạng tiếp nhận tri thức quản lý như “nước đổ đầu vịt”. Nếu Quý học viên đạt được mức hai (02) chúng tôi tin rằng, sự tư tin với kiến thức mình đã học là điều chắc chắn.
4-Chuyển hóa thông tin tri thức vào cuộc sống: THỰC HÀNH (P-PRACTICE): Nhịp này giúp chuyển hóa những gì đã có trong trí và trong tim trở thành khả năng tương lai, và cũng là cách sàng lọc những gì không thể thích nghi, những gì buộc phải cố gắng vượt qua chính mình để thích nghi cho bằng được. vậy Quý học viên hãy đưa tri thức quản lý theo yêu cầu ISO vào công việc thực tế tại doanh nghiệp của mình, hãy tự tin điều đó!
5-Chứng tỏ khả năng điều mình muốn làm: KỸ NĂNG (S-SKILL): Là nhịp cuối cùng chứng tỏ quá trình chuyển giao tri thức quản lý hoàn thiện. Người được chuyển giao thông tin này có khả năng làm được điều mình đã học và muốn làm. Vậy là bạn đã “THÀNH CÔNG” với những khóa học/Tư vấn của chúng tôi, Xin chúc mừng!
Image preview

NƠI LƯU TRỮ TRI THỨC QUẢN LÝ

Khu vực lưu trữ các tri thức quản lý liên quan đến các tiêu chuẩn hội nhập, tiêu chuẩn về quản lý

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ISO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ISO Đề thi trắc nghiệm ISO được liệt kê trong mục này gồm có tất cả các bài tập, bài thi…

Khám phá ngay!!

KIẾN THỨC ISO

Kiến thức ISO: Chúng tôi liệt kê một số kiến thức liên quan đến các thuật ngữ về quản lý chất lượng, quản lý môi…

Khám phá ngay!!

MẪU QUY TRÌNH ISO

Mẫu quy trình ISO: mục này được liệt kế các quy trình liên quan đến quản lý: Đây là các quy trình mẫu được chúng…

Khám phá ngay!!
error: Content is protected !!