Trắc nghiệm 03 tình huống ISO 14001

Trắc nghiệm 03 tình huống ISO 14001:2015, trong 10 tình huống trắc nghiệm theo hình thức bài tập này! Cứ tự tin nghiên cứu 03 tình huống theo câu hỏi đặt ra và diễn giải từ chúng tôi nhé. Nào! Bắt đầu:


Nếu Anh/Chị mong muốn làm tất cả các bài tập liên quan đến ISO 14001:2015, vui lòng click tại đây!

Trắc nghiệm 03 tình huống ISO 14001 như sau:

Tình huống 01:

Đánh giá viên đề nghị cung cấp thông tin bằng văn bản liên quan đến các khía cạnh môi trường trong hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ. Phòng môi trường (HSE) chỉ cung cấp danh mục các khía cạnh môi trường có ý nghĩa  cùng với quy trình thao tác thực hiện để xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa và kèm theo giải thích rằng: để xác định được khía cạnh môi trường có ý nghĩa thì chúng tôi đã hoạch định từ các khía cạnh môi trường trong công ty, do đó không cần thiết phải lưu giữ các khía cạnh môi trường và tác động của nó nữa. Nhằm chứng minh sự phù hợp, đánh giá viên tìm thấy có danh mục quy định lưu trữ thông tin dạng văn bản có ghi, không bắt buộc phải lưu giữ các khía cạnh môi trường và tác động của nó mà chỉ lưu giữ khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

Câu hỏi cho tình huống này:

– Chọn a, b, hay c

 • a, Câu phát biểu là “P-PHÙ HỢP”
 • b, Câu phát biểu là “K-KHÔNG PHÙ HỢP”
 • c, Câu phát biểu là “TX-CẦN TRUY XUẤT”

– Bạn chọn d, e hay f

 • d, liên quan đến điều khoản 7.5/ISO 14001:2015
 • e, liên quan đến điều khoản 6.1.2ISO 14001:2015
 • f, liên quan đến điều khoản 6.1.4/ISO 14001:2015

 

Tình huống 03:

Tại khu vực máy bơm nước dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp. Đánh giá viên yêu cầu cung cấp phiếu bảo trì, sửa chữa máy bơm định kỳ. Người phụ trách chỉ cung cấp định kỳ 1 tháng/lần có lập biên bản chảy thử. Đánh giá viên yêu cầu cho vận hành thử máy bơm, kết quả máy bơm vẫn hoạt động như hoạch định.

Câu hỏi cho tình huống này:

– Chọn a, b, hay c

 • a, Câu phát biểu là “P-PHÙ HỢP”
 • b, Câu phát biểu là “K-KHÔNG PHÙ HỢP”
 • c, Câu phát biểu là “TX-CẦN TRUY XUẤT”

– Bạn chọn d, e hay f

 • d, liên quan đến điều khoản 7/ISO 14001:2015
 • e, liên quan đến điều khoản 8/ISO 14001:2015
 • f, liên quan đến điều khoản 9/ISO 14001:2015

Tình huống 10:

Anh T đang xem phiếu báo cáo không phù hợp với nội dung “Bóng đèn huỳnh quang để không đúng vào thùng chứa rác số 2 (Thay vì phải để vào thùng số 01)” và các bằng chứng cho việc khắc phục bào cáo này đính kèm là đã di chuyển bóng đèn Huỳnh quang này về vị trí thùng số 01″ và đại diện bên thực hiện bảo, đó là tất cả những hồ sơ có được cho việc phát hiện này.

Câu hỏi cho tình huống này:

– Chọn a, b, hay c

 • a, Câu phát biểu là “P-PHÙ HỢP”
 • b, Câu phát biểu là “K-KHÔNG PHÙ HỢP”
 • c, Câu phát biểu là “TX-CẦN TRUY XUẤT”

Bạn chọn d, e hay f

 • d, liên quan đến điều khoản 6.1.2/ISO 14001:2015
 • e, liên quan đến điều khoản 8.1/ISO 14001:2015
 • f, liên quan đến điều khoản 10.2/ISO 14001:2015

HÃY CẬN THẬN CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH XEM VIDEO “FULL-KHÔNG CHE” CÂU NÀO CẢ NHÉ


Video trắc nghiệm 03 tình huống ISO 14001


Đáp án cho 03 tình huống trên:

Tình huống 01

– Chọn a, b, hay c: Chọn b, Câu phát biểu là “K-KHÔNG PHÙ HỢP”

– Bạn chọn d, e hay f: Chọn: e, liên quan đến điều khoản 6.1.2ISO 14001:2015

Bời vì: 6.1.2 TỔ CHỨC PHẢI DUY TRÌ THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN:Khía cạnh môi trường và tác động mối trường tương ứng!

Tình huống 03 và Tình huống 10 tại sao không xem video để dễ hiểu hơn là đọc mấy chữ viết này nhỉ!


Nếu Anh/Chị có yêu cầu làm các bài tập được thiết kế cho Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 từ nhận thức đến đánh giá nội bộ, vui lòng bấm vào đây để thưởng thức, lưu ý làm làm cả tháng đấy ạ! hoặc tìm các bài tập liên quan trong website này tại đây!   Nếu muốn theo dõi các video trên youtube vui lòng bấm vào đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!