Tình huống 0004 về ISO 9001-Từ học viên gửi

Tình huống 0004 về ISO 9001. Đây là tình huống tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến Anh/Chị quan tâm về kiến thức ISO. Xin nói thêm, tình huống này vẫn giữ nguyên bản gốc (Không thay đổi nội dung) từ bạn học đâu đó gửi về!


Hãy tập trung đọc nội dung, tình huống 0004 về ISO 9001:

“Công ty X sản xuất thực phầm.Chuyên gia thấy thiết bị theo dõi họat động bình thường, nhãn hiệu chuẩn còn hiệu lực: áp suất kế chỉ 2.8 bar, nhiệt kế 128oC, lưu lượng kế 1.2 m3 /phút. Chuyên gia được công nhân cho xem bảng thông số vận hành QT05 chuẩn: áp suất kế 2.5 +-0.1 bar, nhiệt kế 130 +-2 oC, lưu lượng kế 1.2-1.5 m3 /phút. Chuyên gia kiểm tra hồ sơ nhận thấy thông số không được ghi nhận trong 4 giờ từ lần thay ca cuối. Công nhân giải thích do bận vệ sinh thiết bị và các dây chuyền khác nên không có thời gian để ghi.Truy lại thủ tục QT10 quy định rõ các thông số phải được ghi nhận mỗi giờ, điều tra thêm cho thấy tòan bộ lô sản phẩm trong ca đó không đạt yêu cầu”.

Bài tập đặt ra là:

Hãy cho biết tình huống trên có đủ bằng chứng khách quan để xác định nó là điểm không phù hợp theo ISO 9001:2015 hay không? Nếu đủ bằng chứng thì đó là điều khoản nào? Và nếu được hãy ghi báo cáo điểm không phù hợp (Phần này tôi thêm nhé).

Phần phân tích tình huống cùng nhau:

Chuẩn mực theo QT05 quy định có 03 thông số, trong đó thông số áp suất kế là 25+-01, nhưng trong thực tế 2.8 bar. Theo bạn có phải đây là NC hay không? Hai thông số còn lại chuẩn theo chuẩn mực đúng không ạ! Vây hổng có gì để nói NC rùi!

Lưu ý: Nếu Luật, khách hàng không đồng ý với chuẩn mực của QT05 thì phải có thông tin nhé, không suy diễn được.

Vậy ngay phần này ta lượm NC rồi nhé, ghi NC xem nào??? hi hi-Kỹ năng đấy!

Chuẩn mực  tiếp theo là QT10 quy định mỗi giờ phải ghi nhận thông số mỗi lần, nhưng thực tế 04 giờ qua của ca làm việc cuối cùng hổng có ghi, dù công nhân có ý kiến, ý cò, kể đi!  Vậy tiếp theo đây cũng là NC luôn nhé!

Trong tình huống này, chúng ta phát hiện có hai (02) điểm không phù hợp. Nhưng vấn đề nhức đầu ở đây là thuộc điều khoản nào ISO 9001, Thì cứ dựa trên PDCA. Và chúng tôi cho đó là điều khoản 8.5.1.c-Theo dõi….Cho cả hai (02) tình huống luôn nhé. Còn Anh/Chị cho điều khoản nào? cứ lập luận để cùng học hỏi nhau nhé!

Vấn đề cuối cùng là ghi báo cáo như thế nào, ghi báo cáo ra sao,…? Đây là kỹ năng đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng đầu tư thời gian để chia sẻ phương pháp này!

Đây là video giải thích tình huống 0004 theo ISO 9001


Nếu có yêu cầu theo dõi các video trên youtube, vui lòng xem tại đây! Nếu cần đặt câu hỏi hoặc khiển trách chúng tôi thì còm tại đây! Hoặc xem các tình huống liên quan đến ISO 9001 tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!