Tình huống 0005 về ISO 9001-Bài tập lead auditor

Tình huống 0005 về ISO 9001. Tiếp theo các tình huống trước, giờ đây chúng ta tiếp tục cũng nhau thảo luận tình huống số 0005 này vẫn lấy chuẩn mực tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là chuẩn.


Nội dung tình huống 0005 về ISO 9001 được lấy từ bài tập của lớp học lead auditor ISO 9001:2015

” Bạn đánh giá một tổ chức cung cấp dịch vụ và đào tạo, tổ chức này đại diện cho một khách hàng của họ là một cơ quan chính phủ, Trưởng phòng của tổ chức sẽ xác định các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng đào tạo từng năm. Pụ lục A của hợp đồng sẽ chỉ ra số học viên dự kiến cho chu kỳ 12 tháng tới.

Bạn thấy trong phần 1 của nội dung chính trong hợp đồng hiện tại có chỉ ra một yêu cầu phải tuân thủ theo thủ tục số 853 của chính phủ. trong đó yêu cầu cụ thể là phải duy trì tình an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân của học viên.

Trưởng phòng hợp đồng nói với bạn rằng không có viễn dẫn nào dẫn đến thủ tục số 853 của Chính phủ trong hợp đồng nguyên gốc.

Trưởng phòng HĐ giải thích rằng khi họ chấp nhận bản hợp đồng cuối thì chỉ xem xét đến số học viên dự kiến nêu trong phụ lục A mới điều chỉnh.

Bạn thấy rằng tổ chức đào tạo đang thực hiện thủ tục riêng của họ để duy trì tính an ninh và bảo mật thông tin cá nhân của học viên . Điều này thì hoàn toàn giống như nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng nguyên gốc”.

Câu hỏi cho tình huống:

1-Hãy phân tích và xác định tình huống có đủ thông tin để xác định sự không phù hợp hay không? Nếu phù hợp thì thuộc điều khoản nào của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2-Nếu thật sự tình huống là sự không phù hợp rồi thì vui lòng lập báo cáo sự không phù hợp.

BẠN NÊN ĐỌC 03 LẦN NỘI DUNG TÌNH HUỐNG ĐỂ HIỂU!


Video nêu nội dung ví dụ điều khoản 5.2/ISO 9001:2015

Phân tích và kết luận tình huống 0005:

Có phải chủ đề ma đánh giá viên đang xem có liên quan đến việc tuân thủ yêu cầu của đối tác hay nói cho đúng ISO là đối với bên quan tâm liên qquan đến hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo của mình.

Dù Trưởng phòng có giải thích là không có viễn dẫn nào đến thủ tục 853 của chính phủ, dù nội dung trong phần đầu của hợp đồng hiện tại không nói (à mà tình huống lúc thì hợp đồng hiện tại, lúc thì nguyên gốc, thông tin loằn goành quá). Tiếp nữa là thủ tục 853 này đang nói về gì? mà nói về gì kể chứ?

==> Chốt lại ở đây:

  • Nếu nghiên về 7.3 nhận thức thì thông tin vẫn chưa rõ ràng để khẳng định ông trưởng phòng này có nhận thức về vị trí công việc của mình không?
  • Nếu nghiên về điều khoản 7.5 thì cũng không đủ thông tin, vì chưa có thông tin nào đề cập auditor đi tìm văn bản thủ tục 853 của chính phủ là không có trong hệ thống quả lý, hoặc tại nơi làm việc, rồi còn nữa, thủ tục 853 này có yêu cầu kiểm soát không và kiểm soát như thế nào, chúng ta chưa rõ thông tin.

Cuối cùng: auditor thấy họ có thủ tục riêng của họ kiểm soát “An ninh và bảo mật thông tin” hoàn toàn giống với bản nguyên gốc. Vậy là họ phù hợp rồi còn gì, Anh cứ hỏi lòng vòng thế chỉ mất thời gian đi audit thôi, họ hoàn toàn thiết lập thủ tục bằng văn bản giống với bản hợp đồng nguyên gốc thì chuẩn rùi, đúng ra bạn nên lấy một vài học sinh để test xem các học sinh này có được kiểm soát an ninh và bảo mật thông tin hay không? chứ hỏi lòng vòng thế thì chết mất!


Trên đây là những gợi ý phân tích tình huống 0005 về ISO 9001:2015, hy vọng Anh/Chị sẽ còn phân tích sâu hơn, tõ hơn không chỉ kết quả mà còn cảnh báo luôn cho auditor đi đánh giá và điều hay nhất là những Anh/Chị soạn thảo tình huống thiết thực tí nữa thì tuyệt!

Mọi thắc mắc vui lòng điền vào dưới bài viết hoặc gửi riêng cho chúng tôi tại đây, hoặc xem các tình huống tương tự trên youtube tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!