Công việc của QM là gì?

Công việc của QM là gì? trong quản lý doanh nghiệp, QM là quản lý chất lượng, tiếng anh là Quality Management, Theo thuật ngữ của tiêu chuẩn Quản lý của tổ chức ISO, QM có vai trò quản lý tất cả các công việc liên quan đến các hoạt động sau:

QP=Hoạch định chất lượng

QA=Đảm bảo chất lượng

QC=Kiểm soát chất lượng

QI=Cải tiến chất lượng.

Như vậy, QM là một tật hợp quản lý của bốn chữ QP+QA=QC+QI. Như vậy muốn trở thành chức danh QM trong tổ chức thì phải có trách nhiệm liên quan đến hoạch định chất lượng cho đến cải tiến chất lượng. D(iều này động nghĩa với các cấu trúc của các tiêu chuẩn quản lý đó là “VÒNG TRÒN PDCA”.

Tham khảo tài khoản mạng xã hội tại đây hoặc tại đây!

Với nội dung giải thích nêu trên thì so sánh với thực tế hiện nay có một số tổ chức đào tạo các khóa học với chức danh: Nhân viên ISO hoặc Chuyên viên ISO là không đúng với nhu cầu chung và sự thừa nhận chung trên toàn thế giới, việc không phù hợp Là:

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa và tổ chức này đã ban hành trên 2.900 tiêu chuẩn (bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý). Ví dụ: Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ….Như vậy nếu dùng chức danh nhân viên ISO hay Chuyên viên ISO là lạm dụng và không thực tế ( ISO 9001 là chất lượng, ISO 14001 là Môi trường, ISO 17025 là phòng thí nghiệp, …..), Một chức danh sao đa tài như vậy.

Với những giải thích nêu trên, chúng ta hãy xem xét và trả lời câu hỏi “Công việc của QM là gì?”!

 

Tham khảo thêm các thuật ngữ liên quan

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!