Công việc IPC trong doanh nghiệp

Công việc IPC trong doanh nghiệp:

IPC viết tắt là In-Process-Control, có nghĩa là Kiểm soát trong quá trình, Với yêu cầu chức danh này thì được xuất phát từ tiêu chuẩn GMP, có nghĩa là trong tiêu chuẩn GMP có yêu cầu chức danh IPC trong sản xuất hoặc IPC trong quản lý chất lượng.

Vậy theo nội dung chính của tiêu chuẩn GMP thì công việc của IPC trong doanh nghiệp làm những việc gì?

IPC trong sản xuất: Làm những công việc như giám sát hoạt động của các thiết bị vận hành đúng theo các thiết lập đã hoạch định trước nghĩa là theo dõi các thông số của quá trình, về các chỉ tiêu như thông số nhiệt, vòng quay, tốc độ,…của tất cả thiết bị sản xuất phụ thuộc vào công nghệ và sản phẩm sản xuất.

IPC trong quản lý chất lượng: Thực hiện lấy mẫu theo định kỳ chuyển phòng Lab (phòng kiểm nghiệm), Giám sát cân định lượng các thành phần, theo dõi môi trường trong sản xuất, kiểm tra ngẩu nhiên (Kiểm tra lại các công đoạn kiểm tra 100%),…

Vì tính chất quan trọng và đòi hỏi mức độ quản lý chặt chẽ, nên tiêu chuẩn GMP đòi hỏi phải có các chức danh cụ thể nhằm đảm bảo kết quả đầu ra ” là sản phẩm dược phẩm” phải đạt được mức chất lượng cao nhất, tuy nhiên trong hoạt động sản xuất sản phẩm không phải dược phẩm, thì chức danh IPC:

Nếu trực thuộc phòng sản xuất thì chức danh IPC có thể là kỹ thuật đứng máy, hoặc giám sát sản xuất, hoặc các thiết bị đã tự thực hiện công việc này (Ví dụ: với công nghệ hiện nay thì tất cả thiết bị đều có các cảm biến, camera tự điều khiển các thông số của quá trình, nếu không đảm bảo thì phần mềm có thể điều chỉnh hoặc tự ngắt,….).

Nếu trực thuộc phòng quản lý chất lượng thì chức danh IPC sẽ là người kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, set up các công đoạn cần kiểm tra như màu sắc, quy cách, phương pháp lấy mẫu,….có thể được gọi là QC. Tuy nhiên QC còn nhiệm vụ quan trọng nhất đó là xác định các đặc tính về lý, hóa hoặc vi sinh của sản phẩm.

Lưu ý: trong một số ngành, việc thử nghiệm các chỉ tiêu về lý hóa, như sức bền, độ cứng, dòng điện…. hầu hết các công ty đem ra bên ngoài thử nghiệm vì không khả thi khi đầu tư phòng thí nghiệm,…..

vậy tóm lại công việc IPC trong doanh nghiệp, chúng ta xác định:

QA phải có một hệ thống tài liệu để chứng minh hoạt động sản xuất đảm bảo chất lượng

QC là đảm bảo các đặc tính lý, hóa, sinh của sản phẩm đạt theo hoạch định.

IPC đảm bảo rằng các hoạch định của QA đều được thực hiện đúng và theo dõi thường xuyên.

[vifblike btntype=”iframe”]

Tham khảo thêm QM-QA-QC!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!