làm sao biết tổ chức chứng nhận ISO phù hợp với công ty mình

Làm sao biết Tổ chức chứng nhận ISO phù hợp với Công ty mình, có nghĩa là sản phẩm, thị trường, khách hàng của Công ty mà mình đang sản xuất, đây cũng là câu hỏi mà có nhiều Anh/Chị mới tiếp cận lĩnh vực ISO cần quan tâm.

Có một bạn hỏi như vầy: Công ty tôi đang sản xuất sản phẩm bán tại thị trường Châu âu và Châu Mỹ. Chúng tôi chưa rõ chọn những tổ chức nào để chứng nhận cho Công ty Tôi đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn Tổ chức chứng nhận đó gồm có những tiêu chí, hồ sơ, giấy tờ gì để hai thị trường trên chấp nhận và thừa nhận. Rất cám ơn!

Theo bạn thì tổ chức như thế nào, tiêu chí, và các bằng chứng khách quan để trả lời phù hợp cho câu hỏi trên nhỉ!


Giải thích “làm sao biết tổ chức chứng nhận ISO phù hợp….”

Không quan trọng tổ chức nào chứng nhận cả, mà chúng ta nên yêu cầu tổ chức “chứng nhận” đó là họ được “TỔ CHỨC NÀO CÔNG NHẬN”. Có nghĩa là: Chúng tôi đồng ý chọn Tổ chức Anh chứng nhận ISO cho Công ty tôi, Nhưng xin hỏi là Tổ chức nào “công nhận” cho Tổ chức Anh được cấp chứng nhận ISO. Nếu tổ chức chứng nhận cung cấp bằng chứng về Tổ chức “công nhận” được các thị trường Châu Âu và Châu Mỹ thừa nhận, hoặc họ biết đến thì cũng ok rồi đó.
Mặc dầu “diễn đàn công nhận Quốc tế viết tắt IAF-International Accreditation Forum”. Diễn đàn này tập hợp các Tổ chức công nhân hàng đầu trên thế giới nhằm thiết lập thỏa thuận “thừa nhận lẫn nhau, viết tắt MLA-Multilateral Recognition Arrangement” giữa các tổ chức công nhận thành viên với mục đích đảm bảo duy trì, nâng cao năng lực cho các tổ chức chứng nhận. Họ thống nhất nhau tiêu chuẩn cho tổ chức chứng nhận mà họ công nhận, như : ISO/IEC 17001, ISO 17021,..
Theo thông tin tìm hiểu được thì IAF, thì không chỉ nêu ra các thỏa thuận sơ bộ như nêu trên mà họ còn hướng đến trong nội dung MLA này là ” chỉ hướng đến một tổ chức công nhận” chung cho toàn thế giới, có nghĩa là: Nếu Vicas công nhận cho SGS rồi thì SGS hổng cần tổ chức công nhận như Ukas, Anab,…nữa.
Nói vậy thôi chứ. Cho dù đó là tôn chỉ của IFA thì cũng chỉ là “định hướng”, vì sao, vì văn hóa thể hiện trách nhiệm trong công việc giữa các Quốc gia là hoàn toàn khác nhau.
Vậy với một số thông tin nêu trên! Đã phần nào làm rõ nội dung “làm sao biết tổ chức chứng nhận ISO phù hợp với công ty mình” rồi nhé! Chúc cả nhà sức khỏe, thành công!
Xem thông tin “cấp chứng nhận cho cá nhân” và “cấp chứng nhận cho Tổ chức” liên quan đến chủ đề wbsite này tại đây

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!