Chuyên gia đánh giá ISO

KHÓA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ:

“CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO YÊU CẦU ISO”

Chương trình thiết kế dành cho Học Viên tham gia học từ xa qua livstream!

Khái quát nội dung chương trình:

Phần 01:

a) Phát bài tập với chủ đề xác định đúng sai dựa trên yêu cầu tiêu chuẩn ISO trước khóa học tối thiểu 2 ngày.

b) Livestream giải bài tập và cùng thảo luận thời gian khoảng 1 buổi/

Mục a và mục b học viên được tìm hiểu qua video giải thích từng yêu cầu theo từng điều khoản tiêu chuẩn ISO, Xem tại đây! ( Hãy nghiên cứu, nghe từng điều khoản của từng video nhé, đây là danh sách ISO 9001, chúng tôi tiếp tục cung cấp các ISO khác trong thời gian tới tại kênh này)

Phần 02:

0) Tất cả học viên đều được phát trước các bài tập theo từng chủ đề nghiên cứu sau đây!

a) Giải thích một số thuật ngữ quan trọng trong đánh giá nội bộ, thảo luận bài tập về việc chọn thuật ngữ đúng nhất khi thực hiện đánh giá nội bộ-Thời gian 1 buổi

b) Các hoạt động công việc chuẩn bị cho 1 cuộc đánh giá, như chọn chuyên gia, chọn nội dung, chọn thời gian,….Tập trung hoàn thành bảng nội dung đánh giá và xây dựng một kế hoạch đánh giá nội bộ-Thời gian 1 buổi.

c) Các kỹ thuật đánh giá: Truy vết nguồn gốc, xem xét tài liệu, lấy mẫu trong đánh giá,…./Thảo luận bài tập liên liên quan đến chủ đề NC hay không NC trong tình huống thực tế-Thời gian 1 buổi

d) Kỹ thuật ghi nhận báo cáo đánh giá: NC, góp ý, Điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống/Giải bài tập ghi nhận NC trong đánh giá-Thời gian 1 buổi

e) Ôn tập bằng hình thức giải các bài tập tổng hợp chung các phần học trên và tổ chức thi online để cấp chứng chỉ-1 buổi.


Từ lúc nộp bài thi và kết quả sẽ được công bố chậm nhất sau 7 ngày, nếu A/C không đạt sẽ được tổ chức thi lại, Giấy chứng nhận sẽ được gửi về địa chỉ do A/C cung cấp thời gian phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển!

P/S: Chương trình này được thiết kế cho từng tiêu chuẩn riêng biệt, bao gồm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018 (Được cộng thêm 1 ngày để đảm bảo chất lượng khóa học)

A/C có yêu cầu vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Nhân lực & Hợp tác Quốc tế INTIC

ĐT: 0822.531.880 – 0919.936.008
Địa chỉ: Tầng 3 số 32 Đường D5,P25, Q.Bình Thạnh
Lưu ý: Hãy cung cấp mã giới thiệu “QD9011001” để được giảm học phí từ 10%-20% tùy từng thời điểm tuyển sinh!
(Theo yêu cầu ISO thì những nhân sự đủ điều kiện tham gia hoạt động đánh giá nội bộ phải có “năng lực”. Năng lực đó là phải có “Bằng chứng” về nghiệp vụ “đánh giá nội bộ”-Theo chương trình trên, chúng ta xác định rõ là muốn có kiến thức đánh giá nội bộ thì đương nhiên phải có “nhận thức” ISO rồi, do đó khóa học này là bắt buộc, nếu A/C nào được giao nhiệm vụ đánh giá viên nội bộ)
error: Content is protected !!