Công cụ hỗ trợ iso

CÔNG CỤ HỖ TRỢ ISO: Đây là danh sách các khóa học công cụ hỗ trợ ISO được chúng tôi cập nhật thường xuyên, các khóa học bao gồm:

1 – An toàn lao động: tất cả các nhóm từ nhóm một đến nhóm 6 theo nghị định 44/2016, 14/2017, 140/2018 và thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH (ISO 45001).

2 – Nhận biết, phân loại và kiểm soát rác thải nguy hại trong doanh nghiệp (ISO 14001 và ISO 45001).

3 – Nhận diện các mối nguy liên quan đến an toàn lao động ( Hỗ trợ ISO 45001 và ISO 14001).

4 – Thiết lập nguyên tắc 5S ( Hỗ trợ các tiêu chuẩn).

5 – Nhận diện các khía cạnh môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (ISO 14001).

6 – Công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ của hoạt động rủi ro và sự không phù hợp (Tất cả tiêu chuẩn quản lý).

7- Xử lý nước thải (ISO 14001).

8 – Đánh giá tác động môi trường ( Đáp ứng yêu cầu luật và ISO 14001).

9 – HSE/ESH (ISO 14001 và ISO 45001 và yêu cầu luật).

10 – Kỹ năng thuyết trình ( Các tiêu chuẩn quản lý).

11- Kỹ năng kiểm soát thông tin dạng dạng văn bản trong hệ thống quản lý, bao gồm việc phân cấp loại văn bản, tên gọi, cách đặt tên, mã hóa, phân phối, lưu giữ, duy trì, bảo quản, bảo vệ đạt hiệu quả. (Tất cả các tiêu chuẩn).

12 – Quản lý chất lượng-Nhận thức.

Đang được cập nhật…..

Các khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn trên được tổ chức thường xuyên tại văn phòng chúng tôi và tại Doanh nghiệp. Nếu quý Khách hàng có yêu cầu thiết kế thêm hoặc đăng ký các khóa học như trên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!