Tích hợp 5S và ISO 9001 nhằm nâng cao hiệu lực

Tích hợp 5S và ISO 9001 nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu lực và hiệu quả đối với các Tổ chức có yêu cầu áp dụng chúng trong hoạt động điều hành.


5S là gì?

Như chúng ta đều biết 5S là chuổi các bước được thực hiện nhằm “thuận tiện” trong môi trường làm việc, như vậy 5S có phải là tiêu chuẩn (Standard) không?
Theo tôi nó được gọi là “nguyên tắc-Principles” hay “Quy luật-Disciplines) thì phù hợp hơn, người ta thường gọi 07 nguyên tắc chất lượng hay 8Disciplines,…
Nếu đã dùng tiêu chuẩn thì chắc hẳn phải cụ thể các yêu cầu và phải có tác giả (bản quyền),….Ví dụ: Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn BRC, tiêu chuẩn IFS,….

Như vậy các bước của 5S được hình thành với mục đích cốt lõi là “Thuật tiên” trong môi trường làm việc, vậy môi trường làm việc cần cải tiến những yếu tố nào mang tính hệ thống nhằm đạt được hiệu lực hoặc hiệu quả với kết quả mong muốn, đó là:

1- Máy móc (Thiết kế phù hợp và thuận tiện trong môi trường làm việc)
2-Con người (Đường đi, phân trách nhiệm,….nhằm thuận tiện trong công việc)
3-Vật dụng (phụ trợ cho hoạt động công việc phải có nơi để, bảo quản,….thuật tiện trong công viêc
4-Trang bị bảo hộ (…..)
5-Nguyên liệu (Nhập vào, xuất ra, bảo quản,….)
6-Thông tin (Phương pháp, cách thức, nhập dữ liệu,…tại nơi làm việc, ví dụ: Biểu mẫu, quy trình, máy tính,….).

Để hiệu lực và hiệu quả thì S thứ nhất là yêu cầu quan trọng nhất và nó hoàn toàn phụ thuộc vào “tính chất” công việc, ví dụ: Nơi bảo quản hàng hóa, Nơi thực hiện sản xuất, nơi làm việc của văn phòng,….


Vậy Tích hợp 5S và ISO 9001:2015 có liên quan đến những yêu cầu nào?

Theo chúng tôi đó là:

– Điều khoản: 7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình (Phải đảm bảo các dụng cụ, thiết bị phù hợp với yêu cầu, điều kiện của hoạt động sản xuất, ví dụ: Nhớt không được rỏ rĩ tại nơi bảo dưỡng, các thiết bị, dụng cụ làm ảnh hưởng đến nơi làm việc,…)
– Điều khoản: 7.1.5 –> Đảm bảo tránh nhầm lẫn các thiết bị đo không đảm bảo kết quả đo,….
– Điều khoản: 7.5 —> Kiểm soát các tài liệu, hồ sơ thông qua các phương tiện chứa đựng thông tin như: Giấy, USB, CD, ….ngay cả file mềm .
– Điều khoản: 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 và 8.5.4 trong hoạt động sản xuất.
– Điều khoản: 8.7 kiểm soát đầu ra không phù hợp —> sàng lọc và định vị trí các đầu ra không phù hợp, phù hợp, sữa chữa, làm lại, phế liệu,…
– Điều khoản 10.2–> Kể các khiếu nại của khách hàng và trả hàng về,….
(lưu ý: Săn sóc và sẳn sàng có thể được áp dụng bởi điều khoản 9.2 và 9.3, dĩ nhiên còn nhiều điều khoản tương ứng khác)

Lưu ý: Bài viết này thể hiện sự mong muốn đối với các Tổ chức đã triển khai 5S và ISO 9001 nhưng thiếu tính hệ thống của quá trình tích hợp. Đây chỉ là những nội dung sơ bộ.

Các công cụ liên quan  Xem thêm

Tài khoản facebook cá nhân!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!