Cấu trúc ISO phần 2 dễ hiểu-Nhiệm vụ làm gì?

Cấu trúc ISO phần 2 dễ hiểu-Nhiệm vụ làm gì? Được tiếp nối topic trước, A/C có yêu cầu xem tại đây! Tiếp tục phần 2, chúng tôi giới thiệu sơ lược nhiệm vụ điều khoản 5 trở đi nhé! Hãy tiếp tục cùng chúng tôi tim hiểu với các nội dung sau!


Cấu trúc ISO phần 2 dễ hiểu- Đối với bất kỳ tiêu chuẩn ISO nào dựa theo cấu trúc của “phụ lục SL

Sơ lược điều khoản trước:

Điều khoản 4 là nhằm hỗ trợ định hướng cho việc quyết định thiết lập một hệ thống quản lý phù hợp đối với các tổ chức dựa trên bối cảnh, điều kiện, ngành nghề của tổ chức mình.

Nếu không có điều khoản 4 thì tổ chức không thể ra quyết định “khung” để xây dựng 1 hệ thống phù hợp được, nói nôm na của điều khoản 4 là:

 1. Bạn hiểu gì về về bối cảnh hiện tại, trong quá khứ và hướng đến tương lai có tác động từ bên ngoài, trong nội bộ đối với sản phẩm, dịch vụ, điều kiện, định hướng, chiến lược mà tổ chức đang có, đã có và phải có.
 2. Bạn hiểu chút gì đó về nhu cầu và mong đợi các bên có liên quan, và họ có quan tâm đến lĩnh vực của hệ thống quản lý, ví dụ: chất lượng, an toàn lao động, môi trường, an toàn thực phẩm, năng lượng, sự cố gián đoạn,…đối với sản phẩm/dịch vụ mình cung cấp
 3. Với 1 và 2 trên thì Tổ chức sẽ xác định áp dụng phạm vi nào là phù hợp cho hệ thống quản lý mình mong muốn. Phạm vi là:
  • Nhằm nâng cao niềm tin với các bên quan tâm.
  • Phù hợp với bối cảnh hiện tại
  • Làm cơ sở việc tích hợp quản lý khác
  • …..
  • Phạm vi là gì trong cấu trúc ISO xem lại tại đây nhé!

Thôi đi vào chủ đề “cấu trúc phần 2 dễ hiểu” chứ lòng vòng goài!


Điều khoản 5:

Theo cấu trúc phụ lục SL thì điều khoản 5 bắt buộc đối với các tiêu chuẩn phải tuân thủ theo đúng điều khoản 5.1 + 5.2 +5.3. Ngoài ra, tùy tính phù hợp với chủ đề hệ thống quản lý mà ban soạn thảo tiêu chuẩn có thể thêm nội dung yêu cầu! Theo chúng tôi, 3 điều khoản này cũng đã ổn cho tổ chức, đặc biệt là Lãnh đạo cao nhất:

5.1 Cam kết:

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải thể hiện và chứng minh sự cam kết của mình liên quan đến hệ thống quản lý mình áp dụng, nội dung cam kết là gì? Dễ mà cứ vác tiêu chuẩn ra đọc là biết liền và cứ thế mà ngẩm và làm cách nào đó để chứng minh với các bên quan tâm là ok nhé.

5.2 Chính sách XXX.

Lưu ý: chữ XXX là ký hiệu từ phụ lục SL, ý nói là tùy thuộc vào hệ thống quản lý, chẳng hạn, QMS thì gọi là chính sách chất lượng, EMS thì gọi là chính sách môi trường,…chứ không phải là Full HD à nghen!

Vậy khi thiết lập bất kỳ hệ thống quản lý nào theo ISO thì bắt buộc phải có chính Sách XXX rồi nhé, ví dụ cho nó rõ, nếu áp dụng:

 • ISO 22000 thì có CS an toàn thực phẩm
 • ISO 9001 thì có chính sách chất lượng
 • ISO 45001 thì có chính sách an toàn lao động và nghề nghiệp
 • …..

Nội dung của chính sách này thì phải hàm chứa nội dung nào thì mới phù hợp? À thì cứ vác nội dung dđiều khoản này ra đọc, đọc xong sẽ soạn thảo ngay 1 chính sách XXX phù hợp liền. Đừng suy diễn và cứ bảo rằng: Chính sách XXX là khoảng 1 trang giấy A4 mới phù hợp, đừng có nghĩ như vậy nữa nhé!

Có thể xem thêm “Hiểu chính sách và mục tiêu theo ISO tại đây“.

Diễn giải dễ hiểu yêu cầu chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015-Video trong chuổi video theo từng điều khoản!


5.3-Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Điều khoản này tập trung phân trách nhiệm, quyền hạn cho các vị trí trong tổ chức nhằm đảm bảo hệ thống quản lý mà mình cam kết áp dụng được “THIẾT LẬP-THỰC HIỆN-DUY TRÌ-CẢI TIẾN” do các vị trí chủ chốt, và các vị trí này có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng. Chỉ thế thôi nhé! Dừng suy diễn áp dụng ISO là phải!

Xây dựng bảng mô tả công việc cho tất cả các thành viên trong công ty.

Nếu suy diễn như trên thì khi thiết lập, thực hiện ISO khổ lém đó, tự dưng chế tá cho cố rồi ngồi than!

Đã là công ty thì phải có “quản lý”, nhưng quản lý hiệu quả thì phải chia ra từng “lĩnh vực theo hệ thống”, chẳng hạn: Quản lý về chất lượng, quản lý về an sinh xã hội, quản lý về sự cố, quản lý về tài chính, quản lý về công nghệ thông tin (IT),..


Chủ đề hôm nay đến đây là hết mất tiêu rồi, hẹn A/C quan tâm tiếp tục đọc chủ đề của điều khoản 6/ISO nhé! Điều khoản mà rất rất nhiều chuyên gia hàng đầu về ISO luôn thiết lập và thực hiện nó vượt ngoài tầm kiểm soát của từng tiêu chuẩn ISO, và cũng chính điều này đã làm cho mọi vai trò như đã nói tại điều khoản 5.3/ISO trở nên “mông lung” từ khi rước ISO về tổ chức của mình để áp dụng.

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!