Làm gì có quy trình ISO! Phát biểu như vậy là hổng ổn rùi!

Làm gì có quy trình ISO! Đó là câu trả lời chuẩn không cần chỉnh. Chuẩn là vì đa số A/E trong Doanh nghiệp tiếp cận ISO thì toàn tiếp cận “Tiêu chuẩn ISO”, để hướng đến chứng nhận cho DN của mình. Đúng vậy, phát biểu quy trình ISO là bậy gồi, tiêu chuẩn là phải chuẩn không cần chỉnh chứ. Một chút gợi ý hen!

1-Không xuất hiện thuật ngữ “procedure/Quy trình” trong nội dung tiêu chuẩn.

Các tiêu chuẩn ISO như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ngay cả ISO 22000, ISO 45001, ISO….., A/E cố gắng lắm đọc hết cũng không xuất hiện chữ “procedure”, nhưng hên xui bản dịch có thể xuất hiện “quy trình từ thuật ngữ process”. Nhưng lưu ý có một vài tiêu chuẩn còn xuất hiện chữ procedure, như ISO 15378, ISO 13485,….

===> Làm gì có quy trình ISO!

2- Cấu trúc theo chi trình PDCA.

Sơ đồ cấu trúc của các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO sau năm 2015 được thiết kế trên phụ lục SL, tức PDCA (Tìm sơ đồ hen) diễn giải tóm tắt thế này:

Để triển khai phù hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO nào đó, tức thực hiện từ yêu cầu điều khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì tổ chức phải dựa trên điều khoản 4. Mà điều khoản 4 yêu cầu tổ chức phải hiểu bối cảnh bên trong và bên ngoài, phải hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm đến nội dung của hệ thống mà tiêu chuẩn nói đến (Ví dụ: ISO 9001 thì phải hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm đến chất lượng). Đồng thời điều khoản 4 cũng yêu cầu xác định phạm vi áp dụng (tức nơi sản xuất, sản phẩm sản xuất).

Vậy là từ điều khoản 5 đến 10 chỉ đưa ra yêu cầu và trách nhiệm tổ chức áp dụng ISO phải đưa ra giải pháp dựa trên điều khoản 4 như nói trên, thế thì:

==> Làm gí có quy trình ISO!

3- Thuật ngữ process hoàn toàn khác với thuật ngữ procedue.

Đang có kế hoạch mở online 2 ngày chia sẻ chủ đề “Thiết lập thông tin dạng văn bản phù hợp với bối cảnh tổ chức”

Mục đích thu được của học viên:

Phân biệt rỏ process và procedure.

Thông tin dạng văn bản là gì?

Chuẩn mực phân biệt thuật ngữ thường dùng để viết thông tin dạng văn bản, như: Quy định, Quy trình, Hướng dẫn công việc, SOP,…

Phân biệt thông tin dạng văn bản cho mục đích: DUY TRÌ HAY LƯU GIỮ.

Cấu trúc 1 quy trình, 1 quy định, 1 hướng dẫn công việc như thế nào là “hiệu quả”. Vì viết là để dùng chứ không phải viết để khè!


Kênh youtube: Click vào đây!       Hoặc @KIENTHUCISO

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!