Quy trình ISO là quy trình như thế nào?

Quy trình ISO là quy trình như thế nào? Trả lời luôn. Trên đời này làm gì có quy trình ISO! Cái thuật ngữ “Quy trình ISO” hổng biết ai chế ra, nếu tôi mà biết là tôi lăn đùng ra cười hết nước mắt ấy chứ. Thôi chia sẻ chút thế này:

Tiêu chuẩn của tổ chức ISO được gọi là:

Tổ chức ISO là Tổ chức, tức viết tắt chữ ISO thế thôi mà, như bao tổ chức trên hành tin này đó mà. Tổ chức này làm nghề gì? À họ chuyên nghiên cứu và phát hành các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn thì có hàng tá loại tiêu chuẩn, chẳng hạn như: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho đủ loại sản phẩm trên đời này, từ cơ khí, năng lượng, môi trường, thực phẩm, dịch vụ,…và loại thứ nữa là tiêu chuẩn quản lý, trên mỗi sản phẩm thì họ gắn chữ ISO để biết là của tôi đấy.

Mọi người hay nhắc chữ ISO hoặc chúng tôi chuyên đi training tiêu chuẩn ISO thì thuộc loại “tiêu chuẩn quản lý”, mà tiêu chuẩn quản lý thì cũng có chiêu trò cho việc quản lý theo yêu cầu đặc thù của sản phẩm và quản lý theo hệ thống, chẳng hạn như ISO 17025 có kết hợp thêm ISO 9001 hay bổ sung thêm một số điều khoản về quản lý. Vui hỉ, nhưng nó là “khoa học đấy” vì sao nên nổi để hiểu?

Lòng vòng quá hỉ? Nói vậy thôi thì chúng ta thấy làm gì trên đời này có “quy trình ISO”.

Quy trình ISO ở đây được hiểu là ” VIẾT CÁC QUY TRÌNH THEO YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO” trong Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO mà thôi, nhưng:

Cái lạ đời nhất hiện nay thì ISO sau năm 2015 không đề cập đến procedure nữa mà chỉ đề cập đến documented information. Thế thời thời thế thế phải thế! Giờ đây chúng ta cần phải hiểu một chút kiến thức sau:

A-Thuật ngữ:

1- Thông tin là gì-Information?

2-Văn bản là gì=Document?

1+ 2=Thông tin dạng văn bản là gì?

Tài liệu, quy trình khác gì thông tin dạng văn bản?

B-Phân loại thông tin dạng văn bản:

1-Quy trình (procedure) khác quá trình (process) chổ nào?

2-Khi nào thì viết quy trình, khi nào thì viết hướng dẫn công việc, chúng khác nhau chổ nào?

3-Tại sao gọi “quy định” bảo quản kho mà không gọi là “quy trình” bảo quản kho?

4……

Nhiều quá hen! A/C nào thích thú thông tin ngắn mà tôi chi sẽ như trên thì liên hệ để tham gia khóa học với chủ đề:

“KỸ NĂNG SOẠN THẢO THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO”

Khóa học không chỉ làm rõ nhưng thông tin nêu trên mà còn giúp Tổ chức xây dựng, định hình văn hóa của tổ chức mình thông qua chủ đề khóa học.

Email: hotroiso@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/iso.edu.vn

zalo: 0909672325

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRlJhbSVrTEruUYqqEmW2XQ

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!