Tiếp cận ISO như thế nào-Đem lại kết quả mong muốn!

Tiếp cận ISO như thế nào? Vâng, hôm nay cố gắng chia sẻ A/C mới tiếp cận loại hình tiêu chuẩn ISO này, cũng như đối với những A/C đã và đang tiếp cận nó, với những suy nghĩ” ISO khô khan, ISO khó hiểu, học ISO buồn ngủ,….và vân vân,…


Tiếp cận ISO như thế nào thu lượm được kết quả đầu ra mong muốn?

Có câu phát biểu như vầy!

LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU: CHẤT LƯỢNG NHẤT-HIỆU QUẢ NHẤT

Vâng, hạy ngẩm lại, suy xét lại:

Tại sao con người phải đi học từ mẫu giáo, đến lớp 12 rồi cao học và cuối cùng là Tiến Sỹ. Tại sao hỉ???


Quay lại chủ đề: Tiếp cận ISO như thế nào?

Phần A: Khái niệm

Để hiểu ISO, A/C phải tiếp cận ban đầu những thông tin kiến thức cơ bản nhất về ISO, ví dụ, A/C phải trả lời được một số câu hỏi sau?

  1. Chữ ISO là gì? Tại sao lại có nó?
  2. Tiêu chuẩn ISO là gì? Và có bao nhiêu tiêu chuẩn ISO? Giống khác nhau chỗ nào?
  3. Hệ thống quản lý là gì? sao các tiêu chuẩn ISO mà ta tiếp cận lại là hệ thống quản lý xxx (xxx =chất lượng, hay môi trường, hay an toàn thực phẩm, hay……..).
  4. Mục đích, và ý nghĩa các tiêu chuẩn đó phát hành ra để làm gì?
  5. ….

Thôi cố hiểu 4 câu trên cũng ổn rồi!

Phần B: Cấu trúc – Cốt lõi của tiêu chuẩn và sự tác giữa các điều khoản (Chia sẻ sau)

Phần C: Chi tiết các yêu cầu điều khoản (Chia sẻ sau).


Vâng! Hãy tiếp cận từng bước-Nếu ta hiểu kết cấu của nó thì chắc chắn ta sẽ ngày tiến tới sự hiểu biết của nó–Còn không ta sẽ lòng vòng, luẩn quản trong mớ khái niệm đó—> Từ từ, cái gì cũng nhừ!!!

Hết!!!!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!