KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TÍCH HỢP🥰🥰

—————————————

“NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO YÊU CẦU ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001”

Chủ đề các nội dung chia sẻ kiến thức trong khóa học:
✍️Nhận thức về giống và khác nhau giữa tiêu chuẩn ISO 9001+ISO 14001+ISO 45001–Thời gian 3 buổi (1,5 ngày).
✍️ Các bài tập về nhận thức (Phát trước cho học viên và cùng nhau giải bài tập)—Thời gian 1 buổi (0,5 ngày).
✍️ Chương trình đánh giá nội bộ: Từ lúc họp khai mạc đến lúc họp bế mạc–Thời gian 4 buổi ( 2 ngày).
✍️ Giải bài tập tình huống và lập bảng checklist phục vụ đánh giá nội bộ–>Thời gian 2 buổi (1 ngày)-Bài tập phát trước cho học viên tự làm.
=====> Nếu không dịch giả thì chương trình học này rất hiệu quả, giảm rất nhiều thời gian phải làm bài tập trên lớp (trực tiếp). Do đó A/C nào có yêu cầu nên tham gia lớp học này. Chương trình này được thiết kế từ kinh nghiệm thực tế của các giảng viên, chuyên gia hiện đang làm tại các tổ chức Quốc tế, như BV, Intertek, SGS, TUV,…
===> Chi phí khóa học trong 5 ngày là 3.200.000, khi đăng ký tại Viện Intic lấy mã mời “QDISO01001” giảm 15%
===> Thời gian học dự kiến tối thứ 2-4-6 và chủ nhật (học nguyên ngày)
Trân trọng thông báo!
==========================================================
Liên hệ đăng ký: click tại đây!
error: Content is protected !!