CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC

CÁC KHÓA HỌC

Theo chủ đề chuyên môn. Chúng tôi tiếp nhận các khóa học online, trực tiếp theo nhu cầu và mong đợi!

  1. Nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO hay tích hợp, bao gồm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 15378, ISO 13485,…
    • Thời gian từ 1 ngày đến 6 ngày tùy thuộc vào yêu cầu của học viên, cụ thể: Học nhận thức bài bản cho 1 tiêu chuẩn 2 ngày, học tích hợp (Refresh) cho 3 tiêu chuẩn 1 ngày, hoặc vừa nhận thức vừa đánh giá nội bộ cho 1 tiêu chuẩn là 3 ngày hoặc 2 ngày….Nói chung thời gian phụ thuộc vào kiến thức của học viên.
  2. Kỹ năng soạn thảo văn bản theo tiêu chuẩn ISO: Giới thiệu thông tin dạng văn bản và văn hóa tài liệu trong doanh nghiệp phù hợp các tiêu chuẩn ISO hiện hành, thời gian 1 đến 2 ngày…
  3. Nghiệp vụ soạn thảo văn bản phù hợp với từng yêu cầu tiêu chuẩn ISO: Hướng dẫn cụ thể phương pháp viết tài liệu phù hợp với từng điều khoản của tiêu chuẩn ISO cụ thể, như: Điều khoản 5.2-Chính sách chất lượng theo yêu cầu ISO 9001:2015. Hướng dẫn cả tiêu chuẩn hay theo yêu cầu từng điều khoản. Chúng tôi có thể hướng dẫn biên soạn “TÍCH HỢP” các tiêu chuẩn ISO trong một tài liệu.
  4. Phân tích và đánh giá rủi ro theo yêu cầu ISO 9001 và ISO 14001: Làm rỏ yêu cầu điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 với thời lượng 1 đến 2 ngày.
  5. Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro theo yêu cầu ISO 14001 và ISO 45001: Làm rỏ yêu cầu điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn ISO 45001 và ISO 14001 với thời lượng 1 đến 2 ngày.
  6. Kỹ năng phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề trong tổ chức: Giới thiệu các công cụ phù hợp và ứng dụng với điều khoản 10.2 của tiêu chuẩn ISO, thời lượng 2 ngày.
  7. Kỹ năng phân tích gốc rễ và giải quyết sự cố tai nạn lao động: Giới thiệu các công cụ phù hợp và ứng dụng với điều khoản 10.2 của tiêu chuẩn ISO, thời lượng 1 đến 2 ngày.

Tiếp nhận các chủ đề chuyên môn để thiết kế phù hợp với “NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI”

=============0o0===============

Đơn vị liên kết cấp chứng chỉ đào tạo.

1-Học Viện Công Nghệ Quản Lý-Mtech

2-Viện Đào Tạo Nhân Lực và Hợp Tác Quốc Tế-Intic.

Các khóa học diễn ra hàng tháng khi đăng ký đủ số lượng

===============0o0==================

Liên hệ:

1- Facebook: https://www.facebook.com/iso.edu.vn

2-zalo: 0909672325

3- Email: hotroiso@gmail.com

error: Content is protected !!