Tiền ảo và tiền thật câu hỏi?

Tiền ảo và tiền thật câu hỏi? là chủ đề có rất nhiều người đặt câu hỏi? Mấy đồng tiền ảo thì nó là ảo, làm sao nó có tiền thật được? Hoặc câu hỏi đại khái giống như vậy.
—————————————————
Bitcoin là bitcoin là sao có tiền thật được, hay Pi coin sau này là Pi coin là sao có tiền thật được? Giải thích nông dân tí như vầy.
Pi phát hành là đồng pi coin và nó là đồng pi coin–> OK. Vậy khi có 1 ông A muốn có pi coin thì ổng phải bỏ tiền hay bỏ hàng hóa hay bỏ dịch vụ để đổi lấy pi coin===> Có chút tiền rồi hen. Ông C thấy ông A đổi pi coin lấy hàng thì ông C lại đi mua pi coin để có pi coin đổi hàng==> Có chút tiền nữa rồi hen, Ông F chơi game mà muốn chơi phải nạp Pi coin, Ông F thích game đó lắm như không có pi coin thì phải đi mua pi coin để chơi game…và cứ thế…..Cuối cùng nhà Banks xuất hiện.
Ví có nhiều người mua, bán pi coin nên tổ chức A quyết mở 1 kho pi coin với hình thức đầu tư ban đầu:
Tổ chức này mua 1000 pi coin + 1000USD quăng vào nhà banks của mình-Hể ai bán pi coin thì lấy tiền ngay với số vốn 1000 USD ông bỏ ra và ai mua pi coin thì bỏ USD vào và lấy với số Pi coin 1000 đó, dĩ nhiên mức vốn chỉ vậy và tăng dần, Vậy Tổ chức này được gì, xin thưa là ia mua + bán đó đều thu phí giao dịch, tức mua 100 picoin thì mất 5 pi coin chẳng hạn, và giá trị Pi coin tăng lên nữa là==> Khi bạn mua 100 picoin hay bán thì ngoài việc trừ phí giao dịch của nhà banks đó (dĩ nhiên rất thấp so với ban truyền thống) + với phí GAS giao dịch picoin (Phí này chuyển trả cho người chạy node-Tức nơi xử lý, chứa dữ liệu pi coin) Cái này gọi là mạng blockchain đấy====> Đó là giải thích theo sự phát triển đồng tiền tự nhiên như loài người từ xưa định nghĩa tiền, còn ghê hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa là:
Nếu có 1 con cám mập nào đó ( Nhà đầu tư lớn) họ xác định mức giao dịch quy mô quá lớn đồng pi coin này thì họ sẳn sàng thu mua vào một lượng lốn pi coin để đầu tư hay chấp nhận bán sản phẩm, dịch vụ thu pi coin, việc đổi sản phẩm, dịch vụ pi coin như thế này.
Nếu apple chuyển điện thoại về VN bán thì chắc chắn rất nhiều phí, bao gồm các đại lý….Nhưng nếu bán qua internet bằng pi coin thì phí rẻ hơn—> Vậy nếu bạn bỏ tiền thật ra mua điện thoại tại TGDD hay bạn bỏ tiền thật mua pi coin để lấy pi coin mua điệnt hoại???
và một số sàn giao dịch tiền ảo thấy quá nhiều người giao dịch thì ổng cũng đưa lên sàn để kiếm tiền phí từ giao dịch đồng pi coin này.

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!