Danh mục quy trình ISO 9001 cơ bản nhất

Danh mục quy trình ISO 9001 đối với phạm vi áp dụng các loại Sơn PU,…được chúng tôi thiết lập phù hợp với các tổ chức có các điều kiện như sau:

  • Tổ chức kinh doanh nhỏ.
  • Cơ cấu tổ chức mỏng
  • Sản phẩm, vị trí kinh doanh không phức tạp.

Tài liệu này được thiết kế trên 01 file bằng Excel thông qua các Sheet, Sheet đầu tiên là danh mục và các sheet sau là văn bản theo danh mục cho tất cả bộ phận/phòng ban trong hệ thống quản lý của Tổ Chức.

File này cũng thể hiện đầy đủ các bằng chứng cho tất cả các điều khoản từ 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 theo cấu trúc ISO 9001:2015, ngoài ra chỉ loại trừ 8.5.1.f và 8.3 không áp dụng trong file tài liệu này!

Chúng tôi gửi đến Anh/Chị tham khảo file demo bị giới hạn các sheet còn lại, nếu có yêu cầu xem đầy đủ vui lòng liên hệ với chúng tôi.

File tài liệu này nhằm làm cơ sở cho các Anh/Chị thiết kế bước khởi đầu hoàn toàn phù hợp với từng yêu cầu điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn rộng mở cho việc cải tiến QMS của Tổ chức.

Tham khảo danh mục quy trình ISO 9001 cơ bản

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!