ISO 22000-2018 và HACCP

ISO 22000-2018 VÀ HACCP Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và hệ thống HACCP: Có những yếu tố gì và tương thích như thế nào trước khi thiết lập thực tế vào Tổ chức: Nói về Hệ thống HACCP, Hầu hết gần 90% Doanh nghiệp hay nói đúng hơn là 100% doanh nghiệp đang và đã bán…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn iso online

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO ONLINE Tư vấn tiêu chuẩn iso online, trức tuyến nghe thấy lạ tai và hơi có ức chế, tuy nhiên với sự phát triển bùng nổ công nghệ thống tin, cuộc cách mạng công nghệ 4.0,…việc tư vấn online, trực tuyến về tiêu chuẩn ISO không có khó khăn gì,…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn iso 14001

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành nâng cấp phiên bản cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong năm 2015, đánh dấu sự cải tiến về cấu trúc của tiêu chuẩn quản lý trong tương lai, hướng đến hoạt động tích hợp tiêu chuẩn quản lý đối với các…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn ISO 13485

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 13485:2016 Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn về quản lý cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tê, với tên đầy đủ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG-YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CHẾ ĐỊNH, được ban hành vào ngày 01/03/2016 do ban TC-210 cùa Tổ…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn ISO 45001

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được ban hành dựa trên các thông tin sau: Vào khoảng tháng 03 năm 2013 Viện tiêu chuẩn Anh Quốc viết tắt là BSI đề xuất tổ chức ISO, đặc biệt là ban kỹ thuật TC-283 tiến hành soạn thảo tiêu chuẩn về an toàn…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn HACCP

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN HACCP Thực ra, chữ HACCP không phải là tiêu chuẩn, mà nó chỉ là một thuật ngữ thường dùng, xuất phát từ tiếng anh là: HACCP-Hazard Analysis And Critical Control Point và dịch thuật về Ngôn ngữ Việt là: Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. HACCP được…

Continue Reading

Tư vấn tiêu chuẩn iso 22000

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 Tiêu chuẩn ISO 22000 được tổ chức ISO ban hành lần thứ nhất vào năm 2005, và nhanh chóng biến thành TCVN ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được tích hợp theo cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và bảy nguyên tắc HACCP (Codex). Năm 2018, Tổ chức…

Continue Reading

tư vấn tiêu chuẩn iso 15378

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 15378:2017 Tiêu chuẩn ISO 15378: 2017 có tên gọi là: “Vật liệu bao gói sơ cấp các sản phẩm y tế – Các yêu cầu riêng cho việc áp dụng ISO 9001:2015, với tham chiếu đến thực hành tốt sản xuất (GMP-Good Manufacturing Practic)” Như vậy tiêu chuẩn ISO 15378…

Continue Reading

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Xuất thân từ nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn các tiêu chuẩn quản lý từ năm 1998. Là nhân viên, chuyên gia, giảng viên của Trung Tâm Chất Lượng Quốc Tế (IQC) và là hội viên của Câu Lạc Bộ Chất Lượng TP. HCM., với sự kết nối và sự hỗ…

Continue Reading

Phụ lục SL của ISO

Theo nhận định của chúng tôi, phụ lục SL của ISO hay “annex SL” được thiết lập và ban hành là vì một lý do duy nhất đó là ” TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ” Thực tế có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia trên thế giới về việc tích hợp hệ…

Continue Reading