Diễn giải các bên quan tâm hỗ trợ điều khoản 4.2/ISO

Diễn giải các “bên quan tâm” để mở rộng cách hiểu, cách nhìn nhận, hướng đến định hình việc thiết lập phù hợp hay nói đúng hơn là trọng tâm mong muốn với yêu cầu điều khoản 4.2 của các trúc tiêu chuẩn ISO. Chỉ khi chúng ta hiểu đúng thì giải pháp đưa ra là nền tảng từ đó hướng đến thành công!

Diễn giải các bên quan tâm hỗ trợ điều khoản 4.2/ISO

Trong yêu cầu chính của điều khoản 4.2 về cấu trúc các tiêu chuẩn quản lý của tổ chức ISO yêu cầu:

Tổ chức phải xác định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Vâng, ngay sau đâu chúng tôi gợi ý một số thông tin cho chủ đề này:

A-BÊN QUAN TÂM:

Trước tiên chúng tôi cũng định nghĩa lại, bên quan tâm là gì?

Các bên quan tâm là những bên có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi quyết định hay hoạt động của tổ chức

Theo định nghĩa trên thì chúng ta khoanh vùng các bên quan tâm, bao gồm:

 • Bên trong tổ chức
 • Bên ngoài tổ chức
 • Chính khách hàng

Các bên quan tâm trên có thể tác động đến khả năng của tổ chức chúng ta trong việc đạt được thành công như mong đợi. Chúng ta tiếp tục đặt ra 2 khả năng quan tâm:

1- Rủi ro đối với sự thành công bền vững của tổ chức nếu nhu cầu và mong đợi liên quan của họ không được đáp ứng

2- Có thể mang lại cơ hội để nâng cao thành công bền vững cho tổ chức ( Tức họ có thể tạo áp lực, hỗ trợ, tư vấn….cho tổ chức chúng ta).

Một số gợi ý cụ thể các bên quan tâm:

 • Đối tác/nhà cung cấp
 • Tầng lớp xã hội
 • Công nhân viên
 • Cổ đông
 • Khách hàng
 • Khác……….

B-NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM

Trước tiên chúng ta cũng cần phải hiểu cơ bản “nhu cầu và mong đợi”. Do hai yêu cầu này phải đi kèm với nhau và bổ nghĩa cho nhau để đạt được mục đích “hài lòng khách hàng” nên chúng tôi cũng tạm định nghĩa cơ bản sau”

Nhu cầu là yêu cầu cần thiết, cơ bản nhất mà họ cần đến sản phẩm dịch vụ của chúng ta cung cấp, ví dụ:

Sàn phẩm của chúng ta là cái kéo cắt móng tay thì nhu cầu ở đây là phải cắt được móng tay theo yêu cầu họ đưa ra hay chính chúng ta tự công bố.

Vây mong đợi là gì? Chắc chắn nó không phải là “yêu cầu họ đưa ra” nhưng các đặc tính đi kèm với sản phẩm mà họ yêu cầu hài lòng hơn.

Vậy quay lại ví dụ sản phẩm là “cái kéo cắt móng tay” thì sao? Những đặc tính đó có thể: Dùng lâu bền, màu sắc sang trọng, hoa văn trên nó, dùng an toàn,….ok chứ? Chúng ta lưu ý, đặc tính về giá không bàn ở đây, chỉ nói vắn tắt như vầy: Giá là quy ước về chi phí cho 1 sản phẩm để đạt được mục tiêu là lợi nhuận mà thôi, vậy chúng ta quy ước giá để làm sản phẩm hài lòng khách hàng yêu cầu, mà khách hàng yêu cầu thì đủ loại, chẳng hạn như: Người giầu, người hơi giầu, …….Ok.

Với những giải thích trên chúng tôi xác định “định nghĩa” sau đây không trật đi đâu được cả, vấn đề là mở rộng cách hiểu mà thôi, cho dù bạn có giỏi lĩnh vực marketing cở nào đi nữa, cụ thể:

Yêu cầu=Nhu cầu + mong đợi

Yêu cầu bao gồm: Yêu cầu đã công bố, yêu cầu ngầm hiểu chung với nhau giữa các bên và yêu cầu bắt buộc của hai bên không thể khác (Nếu chưa rõ để lại comment chúng tôi giải thích thêm).

Khi xác định nhu cầu và mong đợi cần phân tách:

 • Những yêu cầu của các bên quan tâm “khác nhau”
 • Những yêu cầu của các bên quan tâm “thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau”
 • Những yêu cầu của các bên quan tâm “Thay đổi nhanh chóng”

C- VÍ DỤ CÁC BÊN QUAN TÂM /NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA HỌ

 • Đối tác/nhà cung cấp-Quan hệ đối tác bền vững
 • Tầng lớp xã hội-Bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội
 • Công nhân viên-Chất lượng môi trường làm việc
 • Cổ đông-Tăng trưởng bền vững và khả năng sinh lời
 • Khách hàng-Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ
 • Khác……….-Thích hợp với lĩnh vực/ngành nghề

Với bài viết chia sẻ này, chúng tôi mong muốn các A/C có trách nhiệm triển khai một hệ thống quản lý cho công ty theo chuẩn mực ISO, tự tin và phát huy hiệu quả nhằm đạt được thành quả như hoạch định đã đề ra.

Nên tìm kiếm trong website những bào viết khác cùng chủ đề hoặc chủ đề mong muốn khác.

Nếu có yêu cầu chia sẻ cách nhìn nhận chung về yêu cầu tiêu chuẩn ISO cho tổ chức mình có thể xem từng video giải thích đầy đủ các điều khoản tiêu chuẩn ISO tại đây!

Muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi có thể để lại còm dưới bài viết này hoặc theo thông tin liên hệ hoặc trên facebook tại đây!

 

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!