Điều khoản 4-ISO 22000-Hiểu thế nào cho đúng!

Điều khoản 4-ISO 22000 là điều khoản tiền đề, nó là cấu trúc theo thuật logic không thể chối cải được. Cụ thể cha ông ta còn hay nói. Trước khi làm việc gì phải hiểu việc đó. Vậy hãy hiểu cơ bản trước khi thiết lập vào tổ chức mình nhé. Đồng môn lưu ý.


NHẮC LẠI ĐIỀU KHOẢN 4-ISO 22000:2018

Trước khi làm gì, trước khi thực hiện việc gì? Điều chúng ta phải suy nghĩ là hiểu nó, biết nó để chúng ta:
1- Đạt được mức độ mong muốn theo bối cảnh
2- Thiết lập giải pháp phù hợp nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu lực để đạt được kết quả mong muốn trên.
Vậy trong điều khoản 4 này tiêu chuẩn ISO 22000 mong muốn:
Trước khi thiết lập một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì hãy xem xét:
4.1/Hiểu về tổ chức của mình và bối cảnh tổ chức của mình
4.2/ Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.
4.3/Xác định phạm vi của của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)
4.4/Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).
Hãy xem hình 03 đính kèm để hiểu mối tương tác giữa điều khoản 4.1, 4.2, 4.3 và 4.4 trước khi triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Lưu ý quan trọng:
– Theo ISO 22000:2018 thì điều khoản 4 được liệt kê trong P của PDCA cấp độ 1 (xem hình 1). Tuy nhiên trong tài liệu này mong muốn tách điều khoản này ra khỏi PDCA với mục đích để tích hợp phù hợp với các hệ thống quản lý khác. Việc tách này cũng phù hợp với phụ lục SL (Cấu trúc bậc cao về quản lý).
– Điều khoản này cũng thường xuyên theo dõi, xem xét định kỳ để có bằng chứng cho việc điều chỉnh, cải tiến FSMS. Bối cảnh của tổ chức luôn thay đổi, không có gì là vĩnh cửu.
GIẢI PHÁP CHI TIẾT!
4.1-Hiểu về tổ chức của mình và bối cảnh tổ chức của mình.
đang phân tích chi tiết + ví dụ cụ thể + nội dung mẫu!


Theo dõi tiến độ thông tin chia sẻ trên này!

Các video liên quan trên này!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!